Liczby zaprzyjaźnione

advertisement
Liczby zaprzyjaźnione
Akademia Programowania, Zawody Drużynowe 1. Dostępna pamięć: 64 MB.
14.11.2015
Bitek uwielbia liczb, a jeszcze bardziej uwielbia pary liczb. Na ostatnich zajęciach dowiedział się, czym są
liczby zaprzyjaźnione. Otóż, liczby zaprzyjaźnione to para różnych liczb naturalnych, takich że suma dzielników
pierwszej liczby równa się drugiej i vice versa (oczywiście dzielników mniejszych niż sama liczba). Przykładowo:
suma dzielników 284 równa się 220, a suma dzielników 220 równa się 284. Jako że jesteś ekspertem w tym
temacie, Bitek ma do Ciebie T pytań o liczbę par liczb zaprzyjaźnionych na przedziale [xi , yi ]. Pary (a1 , b1 )
oraz (a2 , b2 ) są takie same tylko jeśli a1 = a2 oraz b1 = b2 .
Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba pytań Bitka - T (1 6 T 6 104 ). W każdym
z następnych T wierszy znajdują się dwie liczby xi oraz yi , będące przedziałem liczbowym w i-tym pytaniu
Bitka (1 6 xi 6 yi 6 106 ).
Wyjście
Standardowe wyjście powinno zawierać T wierszy. W i-tym wierszu powinna znaleźć się odpowiedź na i-te
pytanie Bitka.
Przykłady
Wejście:
1
220 284
Wyjście:
2
Wejście:
2
220 220
284 284
Wyjście:
0
0
Wejście:
2
32 64
120 512
Wyjście:
0
2
Liczby zaprzyjaźnione
Człowiek – najlepsza inwestycja
Download