Iloczyn liczb pierwszych W czasie jesiennym Akademia

advertisement
Iloczyn liczb pierwszych
W czasie jesiennym Akademia Programowania organizuje dla młodzieży sobotnie zajęcia naukowe,
podczas których uczestnicy rozwiązują ciekawe zadania. Jedno z zadań polega na wczytywaniu liczb
naturalnych i wypisywaniu ich w postaci iloczynu liczb pierwszych. Podzielniki wypisujemy malejąco,
poprzedzając je ich krotnością i znakiem ‘*’. Np.:
dla
200=52*23
wypisujemy:
2*5
3*2
Wejście
W kolejnych wierszach standardowego wejścia zapisano liczby naturalne nieprzekraczające 100 000 000.
Dane kończy wartość 0.
Wyjście
Na standardowe wyjście, dla każdej wczytanej wartości, wypisz wczytaną wartość i w kolejnych wierszach
jej rozkład w opisanej postaci.
Przykłady
Wejście
10
31
0
Wyjście
10
1*5
1*2
31
1*31
Wejście
100
200
0
Wyjście
100
2*5
2*2
200
2*5
3*2
Wejście
13
16
0
Wyjście
13
1*13
16
4*2
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności
programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Download