Wyjście napięcia lub prądu z wtyczką Jumper 4

advertisement
Wyjście napięcia lub prądu z wtyczką Jumper 4
Pozycja Jumper połączony 1+2 = napięcie 0(2)-10 Volt
Pozycja Jumper połączony 2+3 = prąd 0(4)-20mA
Punkt zerowy 2V / 4mA można ustawić w oprogramowaniu i menu: ANALOGRANGE
(ANALOGBEREICH)
Klawiatura
ISP:
Oprogramowanie
RTC (opcja)
Wyjście
analogowe
RS232
Kontakt
Relais
Zasilacz
jumper 1:
RESET
zaciski 1:
V/mA
GND
GND (czar)
TxD (nieb)
RxD (brąz)
1
2
3
4
5
6
7
8
GND 9
+24VDC 10
zaciski 2:
10 GND
9 GND
8 biały
7 ziel
6 brąz
5 żółty
4 popiel
3 nieb
2 róż
1 czer
Karta SD (opcja)
jumper 2/3:
Wyjście
napięcia
Wyjście
prądu
06p-Napiecie- albo wyjscie pradu z wtyczka Jumper 4-b.doc
1
2 3
1
2 3
S1
Grzałka
S2
Referencja
JP2
JP3
JP2
JP3
1
Okno wprowadzeń w zakresie ANALOGOWYM
Wyjście analogowe (0/4-20 mA albo 0/2-10V) może zostać przyporządkowane
następującym wielkościom mierniczym:
Wskaźnik LC
STDV-FLOW
(NV-STROM)
Norm. objętość strumienia
MASSFLOW
Temp
(M-STROM)
(Temp).
Strumień masy
Temperatura
Wyjście prądu lub napięcia zostanie skonfigurowane poprzez zastosowanie wtyczki
Jumpers 4 w urządzeniu (patrz poprzednia strona).
Õ
Ö
+
/
*
F1
Enter
Przesuwa kursor o jedną pozycję w lewo
Przesuwa kursor o jedną pozycję w prawo
Zwiększa zaznaczone miejsce o jeden
Zmniejsza zaznaczone miejsce o jeden
Przyporządkowuje wyjście analogowe kolejnej wielkości mierniczej
Wprowadza proponowaną wartość jako górną granicę w zakresie analogowym
Przełącza między 0 i 4-20mA albo 0 i 2-10V
Opuszczenie menu w zakresie analogicznym
Przyjęta wartość w trzeciej pozycji menu wyznacza końcową wartość aktualnej wielkości
mierniczej, która może być przyjęta jako górna wartość w zakresie analogowym.
Wprowadzone albo wybrane wartości cyfrowe są zawsze przyporządkowane maksymalnej
wartości sygnału analogowego (10V lub 20mA).
Podczas dopasowywania do zakresu analogowego, proces mierniczy przebiega dalej.
Każde wprowadzenie oddziałuje natychmiast na wyjście analogowe.
Wskazówka:
Zmiany wprowadzone w MEDIUM wpływają na Zakres analogowy (ANALOGRANGE)
(ANALOGBEREICH) (automatyczne cofanie do wartości maksymalnej).
06p-Napiecie- albo wyjscie pradu z wtyczka Jumper 4-b.doc
2
Download