KFD0-CC-Ex1 Konwerter mA i V Przyłącze

advertisement
Konwerter mA i V
KFD0-CC-Ex1
Konstrukcja
Charakterystyka
•
•
•
•
•
•
1-kanałowa bariera rozdzielająca
zasilanie 24 V DC (pętla zasilająca)
Wejście prądowe lub napięciowe
Wyjście: 4 ... 20 mA
Wybór zakresu mikroprzełącznikiem i potencjometrem
kontrola usterki przewodu
Widok z przodu
Zacisk rozłączny
niebieski
1 2
4 5
Funkcja
3
6
Dokładna regulacja
zakresu
KFD0-CC-Ex1
Dokładna regulacja
punktu zerowego
SPAN
Separator galwaniczny do obwodów iskrobezpiecznych.
Przekształca napięcie lub prąd ze strefy zagrożonej
wybuchem na sygnał 4 ... 20 mA w strefie bezpiecznej.
ZERO
Dzięki ograniczonej do 50 Ω rezystancji wejściowej,
urządzenie może służyć do rozdwojenia sygnału
pomiarowego 4 mA ... 20 mA.
Mikroprzełącznik
zgrubna regulacja
zakresu i punktu
zerowego
7 8 9
10 11 12
13 14 15
Mikroprzełączniki i potencjometry umożliwiają łatwą kalibrację
urządzenia.
Zacisk rozłączny
zielony
Ponieważ separator jest zasilany z pętli, należy sprawdzić w
oparciu o dane techniczne, czy urządzenie polowe otrzyma
odpowiednie napięcie.
Data publikacji 2016-05-18 16:25
Data wydania 2016-05-18 043690_pol.xml
Przyłącze
KFD0-CC-Ex1
V
mA
1+
8-
2-
9+
Zone 0, 1, 2
Div. 1, 2
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
V
Zone 2
Div. 2
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
1
Dane techniczne
KFD0-CC-Ex1
Dane ogólne
typ sygnału
Wejżcie analogowe
Zasilanie
Napięcie znamionowe
Strata mocy
Un
12 ... 35 V DC zasilanie z pętli
0,4 W
wejście
Przyłącze
zaciski 1+, 2-
zakres prądu
0 ... 20 mA , obciążenie ≤ 50 Ω
zakres napięcia
0 ... 10 V , obciążenie ≥ 100 kΩ
Wyjście
Przyłącze
zaciski 9+, 8-
Obciążenie
(U -12 V) / 0,02 A
wyjście prądowe
4 ... 20 mA , ogranicz. do ≤ 35 mA
Sygnał błędu
poniżej zakresu: ≤ 3 mA
właściwości transmisji
odchylenie
po kalibracji
0,1% wartości pełnego zakresu
Wpływ temperatury
zakres: 0,050% zakresu /K ; punkt zerowy: 0,060% zakresu /K
Linearyzacja
≤ 0,04% wartości pełnego zakresu
wpływ napięcia zasilającego
6,5 ppm/V
czas wzrastania
250 ms
Izolacja elektryczna
wejście / wyjście
bezpieczna izolacja zgodna z EN 50178, napięcie znamionowe izolacji 253 Veff
Zgodność z dyrektywami
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2014/30/UE
EN 61326-1:2013 (lokalizacja ośrodków przemysłowych)
Zgodnożć
Izolacja elektryczna
EN 50178:1997
Stopień ochrony
IEC 60529:2001
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Specyfikacja mechaniczna
Stopień ochrony
IP 20
Masa
ok. 100 g
Wymiary
20 × 119 × 115 mm , typ obudowy B2
Dane dotyczące stosowania w
obszarach Ex
Certyfikat badania typu WE
¬ II (1)GD [EEx ia] IIC
wejście
EEx ia IIC
Napięcie
Prąd
Zasilanie
Data wydania 2016-05-18 043690_pol.xml
Wyjście
Data publikacji 2016-05-18 16:25
ZELM 00 ATEX 0034
Grupa, kategoria, stopień ochrony
przed zapłonem
Uo
9,6 V
Po
1,1 mW charakterystyka liniowa
Io
0,5 mA
maksymalne napięcie bezpieczne Um
60 V (Uwaga! Napięcie znamionowe może być mniejsze)
Grupa, kategoria, typ ochrony, klasa
temperaturowa
¬ II 3G Ex nA II T4
Deklaracja zgodności
TÜV 01 ATEX 1777 X
Izolacja elektryczna
wejście / wyjście
bezpiecznie rozdzielone galwanicznie wg normy IEC/EN 60079-11, wartość szczytowa napięcia 375 V
Zgodność z dyrektywami
Dyrektywa 2014/34/UE
EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Atesty międzynarodowe
Certyfikat CSA
Schemat montażowy
116-0132
Informacje ogólne
Informacja uzupełniająca
Stosownie do wymagań należy przestrzegać certyfikatów badania typu WE, informacji na temat zgodności,
deklaracji zgodności, atestów zgodności i instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, zob. www.pepperlfuchs.com.
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
2
Dane techniczne
KFD0-CC-Ex1
Konfiguracja
Urządzenie jest fabrycznie ustawiane na sygnał wejściowy 4 mA ... 20 mA.
Przykład
4 mA ... 20 mA
Źródło zasilania
nadajnika
Wyjście 1
Nadajnik
Wyjście 2
4 mA ... 20 mA
KFD0-CC-1
Działanie mikroprzełączników
Punkt
zerowy
Zakres
Zakres
pomiaru prądu pomiaru napięcia
1
1
S2
S1
0
Bez
funkcji
1
2
3
0
4
Zakres pomiarowy
0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
1
2
3
4
Przełącznik S1 (zakres)
Przełącznik S2 (punkt
zerowy)
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
1
1
-
1
1
-
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Kalibracja (przykład):
Sygnał wejściowy
Sygnał wyjściowy
1.
2.
3.
4.
5.
0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Ustaw mikroprzełączniki S1.1 i S1.2 w pozycji 1. Ustaw wszystkie pozostałe mikroprzełączniki w pozycji 0.
Ustaw na wejściu wartość minimalną 0 mA.
Ustaw potencjometrem ZERO wyjście 4 mA.
Ustaw na wejściu wartość maksymalną 20 mA.
Ustaw potencjometrem SPAN wyjście 20 mA.
Data publikacji 2016-05-18 16:25
Data wydania 2016-05-18 043690_pol.xml
Powtarzaj kroki 2. do 5. aż do uzyskania stabilnych wartości.
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
Grupa Pepperl+Fuchs
USA: +1 330 486 0002
Niemcy: +49 621 776 2222
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards