Przedziały w permutacjach

advertisement
Przedziały w permutacjach
Sobotnie Koło Naukowe, grupa II. Dostępna pamięć: 64 MB.
24 I 2015
Dana jest permutacja liczb 1, 2 . . . N jaki najdłuższy spójny właściwy przedział tej permutacji, że maksymalna wartość na tym przedziale jest równa jego długości? Dany przedział jest właściwy, jeśli jest krótszy od
przedziału zawierającego wszystkie liczby.
Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N (3 6 N 6 105 ). W drugim
wierszu znajduje się permutacja liczb od 1 do N .
W testach wartych 30% zachodzi N 6 1000
Wyjście
Twój program powienien wypisać na standardowe wyjście jedną liczbę całkowitą oznaczającą szukany wynik.
Przykłady
Wejście:
7
1 2 3 4 5 6 7
Wejście:
7
6 1 4 2 3 7 5
Wejście:
6
1 6 2 3 4 5
Wyjście:
6
Wyjście:
4
Wyjście:
1
Przedziały w permutacjach
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards