scenariusz obszar I Gimnastyka z J. Brzechwą

advertisement
Scenariusz
aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego
dla dzieci 5-letnich.
Temat: „Gimnastyka z Janem Brzechwą”.
Cele:
 Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabawy przy muzyce
 Kształtowanie wyczucia własnego ciała poprzez zadania wymagające inwencji
twórczej
 Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 Pobudzanie układu mięśniowego, serca i płuc
 Współpraca w grupie i poszanowanie reguł
Środki dydaktyczne: dla każdego dziecka książeczka z wierszami Jana Brzechwy, dwa
krzesełka, tamburyno, magnetofon, płyta z nagraniami utworów Jana Brzechwy.
Przebieg zajęć:
I. Wstęp:
1. Przedstawienie tematu oraz celu zajęć.
2. Przyjęcie prawidłowej postawy ciała.
II. Część główna:
1.Marsz po kole przy piosence „Na wyspach Bergamutach”.
-na palcach, na piętach, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie stóp
2. Zabawa twórcza - naśladowanie według własnego pomysłu piosenki „Kaczka Dziwaczka”.
3. Marsz po kole, rozdanie książeczek
-przekładanie nad głową książek z lewej do prawej ręki na sygnał nauczyciela
-przekładanie książek dookoła tułowia
- „Paw”-spacer po sali z książką z tyłu w wyprostowanych rękach
- spacer po sali z książką na głowie
4. Podział dzieci na dwie drużyny. Wyścigi.
- bieg dookoła krzesełka
- układanie stosu książek na krzesełkach
- zabieranie książki z krzesełka
- skoki „Kangura” z książką między kolanami
5.”Mucha”
- pozycja wyjściowa leżenie na plecach, naśladowanie ruchów muchy chodzącej po suficie
- pozycja wyjściowa leżenie na plecach, ułożenie książek na stopach, próby przekładania
książki ze stopy na stopę, zginanie nóg w kolanach z książką na stopach, zawody kto najdłużej
utrzyma książką na stopach.
6. „Żółw”
- pozycja wyjściowa leżenie na brzuchu, unoszenie głowy i ramion , przekładanie książek z
jednej na drugą stronę.
- pozycja wyjściowa siad skrzyżny, książka na kolanach, ćwiczenia głowy i szyi, naśladowanie
ruchów głowy żółwia wydostającego się i wchodzącego do skorupy.
III. Zakończenie:
1. „Leń”.
- pozycja wyjściowa leżenie na plecach, książka na klatce piersiowej. Wdech nosem, wydech
ustami, książka unosi się i opada
2. Podsumowanie zajęć.
Przeprowadziła: Joanna Górna
Download