Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej doświadczenia

advertisement
Mazowiecki System Informacji
Bibliotecznej
doświadczenia, wyzwania, niepowodzenia
dr Agnieszka Strojek
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego
Nasze doświadczenia
•
•
•
•
Rozpoczęcie projektu - 2007 r.
Finansowanie - ZPORR i UM
Partnerzy - 15 bibliotek powiatowych
Portal - www.msib.pl
– katalogi
– strony www bibliotek uczestniczących w MSIB
– serwis dla bibliotekarzy
– bazy tematyczne np. baza zabytków
– serwisy powiatowe np. powiat pruszkowski
3
Wyzwania
• system informacji bibliotecznej  system informacji
regionalnej
• Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
 Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza
• Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu
• Okres realizacji: 2011-2012
• Budżet: 5 030 000 PLN
• Partnerzy: 142 biblioteki na terenie województwa
mazowieckiego
4
Wyzwania
• zakup metawyszukiwarki MetaLib i systemu
Primo
• budowa katalogu bibliotek naukowych
• zakup sprzętu komputerowego i
elektronicznego
• utworzenie 163 PIAP-ów w 142 bibliotekach
• unifikacja stanu podłączenia do Internetu
• tematyczne bazy danych
• przeglądy nowości wydawniczych w
Internecie
5
Przeglądy nowości wydawniczych
• „Przejrzeniówki” przygotowują dwie
komórki organizacyjne
– Oddział Selekcji i Doboru Selekcji
Księgozbiorów wchodzący w skład Działu
Instrukcyjno-Metodycznego (4 pracowników)
– Dział Obsługi Sieci (7 pracowników)
• rocznie ok. 4000 tytułów książek
6
Zalety „przejrzeniówek”
• orientacja w bieżącej produkcji wydawniczej
• fachowa ocena przydatności książek w
bibliotekach
• możliwość bezpośredniego kontaktu z książką
przed jej zakupieniem
• możliwość zakupu książek po niższych cenach,
wraz z transportem
• otrzymanie gotowych, ujednoliconych opisów
bibliograficznych, z uwzględnieniem UKD z
odpowiednikami słownymi
• duża oszczędność czasu pracy bibliotekarzy
7
„Przejrzeniówki” w innych
województwach
Udostępnianie za pomocą Internetu
• większa liczba bibliotek korzystałaby z pomocy w zakresie
kompletowania księgozbiorów i przygotowywania opisów
zakupionych książek
• przygotowywane opisy mogłyby być wykorzystywane przez
biblioteki pracujące w systemie MAK +
• większa liczba bibliotek mogłaby korzystać z ulgowych
zakupów książek
Propozycja współpracy z Instytutem Książki obejmuje
• wspólne wypracowanie zmodyfikowanej formuły spotkań i
transmitowanie ich w Internecie
• współudział Instytutu Książki w finansowaniu tej części prac
naszej Biblioteki
8
Dziękuję za uwagę
[email protected]
9
Download