Liczba stron www 11 - Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku

advertisement
Współpraca i możliwości
współpracy bibliotek
publicznych w sieci www,
na przykładzie badań stron www
bibliotek województwa Podlaskiego.
mgr Marcin Pędich
Zakłada Informacji Naukowej i Bibliotekoznwastwa
Uniwersytet w Białymstoku
Stan
porządany
Sugestie co do zawartości
stron www
Autopromocja
 informacje
o działalności biblioteki i
wydarzeniach


dla celów informacyjnych, ale także
biblioteka jako instytucja biorącą aktywny
udział w życiu społeczności.


zaproszenia na spotkania, wystawy, konkursy
sprawozdania i zdjęcia z tych wydarzeń.
 "mission


statement"
pokazuje czytelnikom jakie cele przyświecają
działalności biblioteki,
zmusza bibliotekarzy do introspekcji

informacja
regionalna

zestawinia
bibliograficzne
prace lokalnych
twórców
archiwum lokalnej
prasy
artykuły pisane
przez bibliotekarzy
informacja
turystyczna i
biznesowa




Strona www
jako źródło
informacji
Jakie informacje?




Wspieranie
rozwoju lokalnej
społeczności i
kultury
Tańsze niż
publikacje
papierowe
Internauta
szukający
informacji trafia
do biblioteki
Czytelnik
„szukający
biblioteki” trafia
na informacje
Strona www
jako źródło
informacji
Cele

linki do:



zwiększają wartość
informacyjną strony



wzbogacają ją o
treści z innych stron
link to też
informacja
ułatwiają dostęp do
stron bibliotek


innych bibliotek
zasobów w sieci
poprawiają
pozycję stron w
wyszukiwarkach
tworzą sieć
wzajemnych
powiązań
Linki
Podstawowa forma
współpracy w sieci
Czy małej bibliotece potrzebny
OPAC?
 wg

studentów tak
są lepsze sposoby
wykorzystania strony
www

w małych miastach
czytelnicy mają
blisko do biblioteki
dostęp do internetu
na wsi wciąż mały
najczęściej
wymieniany
element strony
www
 biblioteki
gminne
mają daleko do
czytelników


rośnie dostępność
internetu

 Biblioteki
wyszukiwane w
Google
 Lista bibliotek
dostarczona
przez Książnicę
Podlaską:
 Problemy z bazą
danych
Nieistniejące
biblioteki
 Nowa strona
Książnicy
Podlaskiej
Uwagi
metodologiczne
Wyniki Badań
•
•
•
•
wrzesień 2009
Anna Nosek
Katarzyna Zimnoch
Marcin Pędich
Liczba bibliotek w
regionie
254
Liczba stron www
42
• samodzielna
strona www
15
• podstrona w
obrębie innego
serwisu
(np. Samorządu)
• inne formy
prezentacji w
sieci www
(np. Blog)
27
0
Czy biblioteka
posiada stronę
www? Jaką?
•
Liczba bibliotek wg
informatora adresowego
Książnicy Podlaskiej
•
Strony wyszukiwane za
pomocą Google
•
tzw. BIPy nie są uważane za
stronę www biblioteki
O bibliotece
Czy strona zawiera
informacje praktyczne
na temat biblioteki?
Jakie?
Czy strona zawiera
inne wiadomości o
bibliotece? Jakie?
Liczba stron www
29
historia biblioteki
19
Liczba stron www
36
misja biblioteki
10
dane teleadresowe
33
godziny otwarcia
33
struktura
organizacyjna
8
inne
14
informacje o
pracownikach
15
inne
16
Informacja regionalna
Oferta
Czy na stronie są
Czy strona zawiera
informacje o ofercie
biblioteki ? Jakie?
Liczba stron www
22
Kolekcja dla dzieci
6
Klub miłośników
książki
7
imprezy
19
inne
8
informacje o
regionie? Jakie?
Liczba stron www
10
twórcy
5
wydarzenia
8
turystyka
1
inne
2
Bazy danych i repozytoria
Czy na stronach
biblioteki dostępny
jest katalog on-line?
Katalog
11
Nowości
10
Czy biblioteka
udostępnia na
swoich stronach
własne zasoby
pełnotekstowe lub
bibliograficzne?
Liczba stron www
3
Współpraca
Czy strona zawiera
informacje o
współpracy biblioteki z
innymi instytucjami?
Czy na stronie są
linki do innych stron
www?
Liczba stron www
31
samorząd
19
Liczba stron www
11
instytucje kultury
11
samorząd
7
biblioteki
7
szkoły
2
zasoby
15
instytucje kultury
2
inne
11
biblioteki
3
inne
0
Wnioski
 Mała


liczba stron www
Szczególnie niezależnych stron www
Przyczyny?
 Nieświadomość
 Brak
umiejętności
 Brak środków
 Strona
www jako
„wirtualna tablica ogłoszeń”
Współpraca
jako sposób na poprawę
sytuacji

darmowe
oprogramowanie


katalogi mają głównie
charakter
prezentacyjny
biblioteka centralna
prowadząca katalogi
dla mniejszych

brak "mocy
przerobowych"


chyba że książki są już
opisane
nie można udostępnić
systemu mniejszym
bibliotekom
 koszty
 brak kwalifikacji
pracowników
małych bibliotek
OPAC
oprogramowanie za
drogie dla małych
bibliotek

wspólny zakup

wymiana opisów

szkolenia
pracowników

organizuje
biblioteka
wojewódzka

biblioteki
organizują
wspólnie
OPAC
oprogramowanie
powinno być takie samo
we wszystkich
bibliotekach
 jedno
z zadań
bibliotek
wojewódzkich
 sposób
na
promocję
małych bibliotek
 korzyść
dla
lokalnych
wydawnictw


większy zasięg
archiwizacja
Tworzenie
repozytoriów
Zaangażowane strony:
•
Biblioteka wojewódzka
•
Biblioteki lokalne
•
Lokalne wydawnictwa
 oprogramowanie
 serwery
 know-how
 dostęp
do
wydawnictw o
ograniczonym
zasięgu



prace lokalnych
twórców
dżs
lokalna prasa
Biblioteka wojewódzka
Tworzenie
repozytoriów
Potrzebne środki
Biblioteki lokalne






"Facebook dla
bibliotek”
gotowe szablony
sieć połączeń
narzędzia
wsparcie
większych
ośrodków
Inicjatywa
głównego ośrodka
w regionie, lub
działanie oddolne
Rozwiązanie
kompleksowe
wspólna patforma
sieciowa
Dziękuję
za uwagę
Download