BIBLIOTEKA SZKOLNA

advertisement
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Autorzy: Łukasz Wojtasiński
Robert Huk
Co to jest biblioteka?
Biblioteka to instytucja, która gromadzi,
przechowuje
i
udostępnia
materiały
biblioteczne (czyli dokumenty, broszury ,
książki oraz nośniki CD) a także informuje o
materiałach
swoich
i
obcych.
W innym znaczeniu jest to też nazwa
samego
budynku,
pomieszczenia
zawierającego zbiory biblioteczne.
Dzieje bibliotek
• Przekazy źródłowe informują o istnieniu bibliotek już w trzecim
tysiącleciu p.n.e. Najstarsze pojawiły się w starożytnej Grecji. Ale
najsłynniejsze były biblioteki w Aleksandrii .
• W okresie helleńskim niektóre z bibliotek posiadały już charakter
publiczny. Natomiast w średniowieczu rozwinęły się biblioteki
klasztorne i kościelne, a następnie uniwersyteckie. Podstawową
funkcją tych pierwszych bibliotek było gromadzenie ksiąg, jak
również ich wytwarzanie.
• Zmiany nastąpiły dopiero w XV-XVI w., kiedy rozpowszechnił się
druk. W tym czasie powstały liczne biblioteki humanistów, królów,
możnowładców, zaczęły powstawać biblioteki mieszczańskie. Okres
reformacji bardzo wyraźnie natomiast wpłynął na rozwój bibliotek
miejskich. W XVII-XVIII wieku niektóre biblioteki np. możnowładców
stawały się bibliotekami publicznymi, były szerzej dostępne i
ogólnonarodowe.
W Oświeceniu przy instytucjach naukowych zaczęły powstawać
pierwsze biblioteki specjalne. Wraz z sekularyzacją zakonów
księgozbiory, które się tam znajdowały, zasiliły biblioteki świeckie.
• W wieku XX i XXI zaczęły powstawać biblioteki szkolne, do których
dostęp mieli nawet najmłodsi czytelnicy.
Bez porządnej biblioteki w
porządnej szkole porządnie
uczyć się nie da.
Jadwiga Andrzejewska
Po co jest biblioteka w szkole?
Biblioteka w szkole pełni dużą rolę wychowawczą,
wspierającą i dydaktyczna.
• Gromadzi książki, czasopisma oraz dokumenty
multimedialne, tematycznie powiązane z
nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi
zajęciami.
• Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną
dotyczącą biblioteki, jej zbiorów i czytelnictwa,
rozwija twórcze postawy uczniów, wyrabia
potrzebę czytania i zamiłowania do książek.
ZBIORY NASZEJ BIBLIOTEKI
• W naszej bibliotece znajduje się obecnie 2042 książki, z
których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
• Znajdują się tu również zbiory multimedialne. Są to
programy edukacyjne, gry dydaktyczne, encyklopedie
multimedialne oraz programy ułatwiające przyswajanie
wiedzy.
• Uczniowie najchętniej wypożyczają bajki, baśnie,
komiksy, a także lektury i powieści przygodowe.
• Nauczyciele korzystają przede wszystkim z opracowań
metodycznych, pozycji dydaktycznych i książek
psychologicznych. Chętnie czytają również powieści
obyczajowe.
Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do
biblioteki.
Joanne Kathleen Rowling
nauczania i uczenia się
konieczne są trzy środki
pomocnicze:
po pierwsze książki,
po drugie książki,
po trzecie książki.
Stanisław Konarski
Do
Co dzieje się w naszej bibliotece
szkolnej?



Nasza szkolna biblioteka jest bardzo przyjazna w
stosunku do dzieci.
Odbywają się tu różne konkursy i imprezy czytelnicze. W
bibliotece spotykamy się ze znajomymi i wspólnie
spędzamy czas
czytając książki lub poszukując
materiałów do lekcji a czasem grając w gry planszowe.
Nad biblioteką i jej czytelnikami czuwa zawsze
uśmiechnięta Pani Bibliotekarka.
MIGAWKI Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
szkolnych
Wizyta w ramach wzajemnej
współpracy w Bibliotece Publicznej w
Rykoszynie
ZABAWY Z PRZEDSZKOLAKAMI
„Jesienne bajanie” czytanie bajek o jesieni, zabawy
ruchowe, plastyczne.
OBCHODY
Dnia Życzliwości i Pozdrowień w listopadzie
SZKOLNY PLEBISCYT NA ŻYCZLIWEGO KOLEGĘ I KOLEŻANKĘ
MARATON CZYTELNICZY
DLA KLAS IV-VI
Zorganizowanie konkursu
MISTRZ
UKŁADANKI TANGRAM
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
OBCHODY DNIA KOTA
(czytanie bajki o kotkach, inscenizacja „Chory kotek”, zabawy)
PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Inscenizacja bajki „Kopciuszek”, zabawy
DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
KONKURS DLA KLAS IV-VI
W BIBLIOTECE MIŁO I POŻYTECZNIE
SPĘDZAMY PRZERWY
OBCHODY DNI KSIĄŻKI
1. ZABAWY Z KRASNOLUDKIEM – ODDZIAŁY „0”
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
I MY TEŻ
1. UCZNIOWIE Z KLASY VI CZYTALI MŁODSZYM
KOLEGOM
2. NAUCZYCIELE I RODZICE RÓWNIEŻ CZYTALI
NAJMŁODSZYM
Konkurs piosenki o jesieni
Dziękujemy za uwagę 
Mamy nadzieję, że ta prezentacja
o bibliotece zainteresowała
i zachęciła Was do odwiedzenia naszej szkolnej
biblioteki.
Download