Międzynarodowy Dzień Ziemi

advertisement
Co to takiego ?
• Dzień Ziemi znany też jako
Światowy Dzień Ziemi - to nazwa
akcji prowadzonych corocznie
wiosną, których celem jest
promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Organizatorzy
Dnia Ziemi chcą uświadomić
politykom i obywatelom jak kruchy
jest ekosystem planety ludzi.
• Na obchody składa się zwykle
wiele wydarzeń organizowanych
przez różnorodne instytucje.
Od kiedy mamy Dzień Ziemi?
• Idea Dnia Ziemi zrodziła
się w Stanach
Zjednoczonych - po raz
pierwszy obchodzono go
tam 22 kwietnia 1970 r.
Idea Dnia Ziemi nie mogła
przedostać się do Polski przez 20
lat, gdyż kraj znajdował się za
żelazną kurtyną. Pierwsze
obchody w Warszawie odbyły się
w roku 1990.
Denis Hayes (ur. 1944
w Wisconsin) działacz na rzecz
ochrony środowiska i
upowszechnienia
energii słonecznej. Był
pierwszym
koordynatorem
obchodów Dnia Ziemi.
Download