Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Przy

advertisement
Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Przy Pracy i
Chorób Zawodowych
W dniu 28 kwietnia 2008 r. odbyły się w Łodzi Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy
Pracy i Chorób Zawodowych.
Uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji ofiar wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w Polsce i na Świecie w 2007r. a następnie przeprowadzono konferencję nt. : Skuteczność instytucji
nadzoru nad ochroną zdrowia pracowników w Polsce”.
Uczestników konferencji powitał Waldemar Krenc Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.
Następnie zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Między innymi:
- Jego Ekscelencja Arcybiskup Władysław Ziółek – Metropolita Łódzki ;
- Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy;
- Stanisław Szwed – poseł b. Przewodniczący Rady Ochrony Pracy;
- Halina Rosiak – Wiceprezydent Miasta Łodzi.
Podczas konferencji wygłoszono referaty
Państwowej Inspekcji Pracy :
- Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym w aspekcie obowiązujących przepisów prawa i doświadczeń
Państwowej Inspekcji Pracy,
- Prewencja i promocja w działalności Państwowej Inspekcji Pracy, jako forma przeciwdziałania wypadkom przy pracy.
Instytutu Medycyny Pracy :
- Ochrona zdrowia pracowników przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy :
- Nowa strategia Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012.
- Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w systemie ochrony zdrowia pracowników.
Głównego Inspektoratu Sanitarnego :
- Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.
W wygłoszonych referatach autorzy wystąpień skoncentrowali się m.in. na ocenie stanu i uwarunkowań zdrowia pracujących
w Polsce oraz na ocenie skuteczności systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej.
Pod adresem instytucji nadzoru nad warunkami pracy, służb bhp, społecznej inspekcji pracy oraz zakładowych organizacji
związkowych określono szereg działań zmierzających do poprawy efektywności systemu ochrony i promocji zdrowia
pracujących w Polsce.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards