ochrona danych osobowych w bibliotece* 28

advertisement
„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE”
28.01.2014 WARSZAWA
W dniu 28.01.2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie „Ochrona danych osobowych
w bibliotece”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, prowadzone
przez Sylwię Czub-Kiełczewską (Instytut Książki, Oddział w Warszawie, Zespół MAK+).
Tematyka szkolenia dotyczyła obowiązujących przepisów, praw i obowiązków
pracowników i czytelników biblioteki wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
(podstawa prawna – Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia
27.06.1997 o bibliotekach), w tym:
- analizy ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie jej przestrzegania w bibliotekach,
-zagadnień
związanych
Administratora
z
administrowaniem
danych
osobowych,
obowiązkami
Bezpieczeństwa Informacji (ABI), jak i Administratora Systemów
Informatycznych (ASI),
- polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,
- rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych),
- zagadnienia wizerunku instytucji, jego rozpowszechniania i ochrony.
Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów oraz materiałów warsztatowych
biorącym w nim udział bibliotekarzom, informatykom oraz administratorom systemów
informatycznych.
Kamila Gudan
Biblioteka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa
Katarzyna Przybylska
Oddział Udostępniania Zbiorów
Download