Założenia (Terms of references) dla bazy danych danych „Biblioteka

advertisement
Założenia (Terms of references) dla bazy danych danych „Biblioteka PJWSTK”
Istniejąca w PJWSTK biblioteka/czytelnia, jak przystało na bibliotekę w tego typu placówce,
zamierza skatalogować swoje zbiory w formie elektronicznej. Katalog powinien zawierać
informacje o tytułach posiadanych książek, ich autorach i tłumaczach. Zakładamy, że książka
może być dziełem więcej niż jednego autora, a każdy autor „popełnić” może kilka książek.
Identycznie wygląda sprawa tłumaczy (z tym, że dla uproszczenia przyjęto, że każdy tytuł jest
tłomaczony tylko raz). Każda książka została napisana w jakimś języku (język oryginału) i
posiada datę pierwszego wydania. Książka może być jednak wydana kilkakrotnie, przez różne
wydawnictwa. Chcemy znać dane wydawnictw. Książki, które fizycznie znajdują się w naszej
bibliotece są egzemplarzami kolejnych wydań, mogą się znajdować na różnych mediach (np.
wydanie książkowe, broszura, skrypt, mikrofilm, CD etc). Ponadto baza danych powinna
przechowywać informacje o wypożyczeniach (kto, kiedy, jaki egzemplarz wypożyczył, kiedy
oddał).
Download