Open.Day.PJWSTK

advertisement
Witamy w PJWSTK Gdańsk
hajimemashite!
Wojciech St. Mościbrodzki
[email protected]
Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
GDAŃSK
Profil uczelni

PJWSTK:







kierunki techniczne: informatyka, robotyka
kierunki ekonomiczne i zarządcze: zarządzanie informacją
kierunki społeczne: historia Japonii, informatyka społeczna
kierunki artystyczne: sztuka nowych mediów, architektura wnętrz
studia doktoranckie: informatyka
uprawnienia habilitacyjne (informatyka)
studia podyplomowe: IT w biznesie, bankowość elektroniczna, bazy danych,
zaawansowane multimedia, zarządzanie projektami, realizacja dźwięku...
Krótko o historii...








PJWSTK – inicjatywa rządów Japonii i Polski (1993)
wpisanie do rejestru szkół wyższych (1994)
oficjalne centrum egzaminacyjne London Chamber of Commerce
and Industry (1997)
prawa do nadawania tytułu magistra informatyki (1998)
pierwsza w Polsce Akademia CISCO (2000)
uprawnienia do doktoryzowania
(2002)
pierwszy wydział zamiejscowy
(Bytom, 2003)
wydział zamiejscowy w Gdańsku
(2007)
Organizacja
PJWSTK
Warszawa
Bytom
Gdańsk
Wydział Informatyki
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Kursy dodatkowe i uzupełniające
Wydział Informatyki

Wydział nauk technicznych



studia I stopnia (licencjackie)
rodzaj studiów: dzienne i zaoczne
kierunek: INFORMATYKA
bazy danych
grafika 2D i 3D
JAVA
teoria gier
sztuczna inteligencja
sieci komputerowe
Profil Absolwenta

Cechy absolwenta:





praktyk programista (C++, Java, PHP, Python...)
projektant i administrator baz danych
bardzo dobra znajomość technik multimedialnych
wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami
Typowe miejsca pracy





firmy informatyczne i wdrożeniowe
software houses
web development
firmy teleinformatyczne i telekomunikacyjne
firmy mediowe i reklamowe
Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:


rejestracji on-line
złożenia dokumentów:
• świadectwo maturalne
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
• kserokopia dowodu osobistego
• 3 zdjęcia formatu dowodowego
• zdjęcie w formacie cyfrowym
Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wydział nauk artystycznych



studia I stopnia (licencjackie)
rodzaj studiów: dzienne i zaoczne
kierunek: GRAFIKA
rysunek
malarstwo
multimedia
animacja
typografia
kompozycja
Profil absolwenta

Cechy absolwenta:





kreatywny
pełen pomysłów
wrażliwość estetyczna
doskonała znajomość profesjonalnych narzędzi
informatycznych
Typowe miejsca pracy







domy mediowe
agencje reklamowe
biura projektowe
studia kreacji wizerunku
firmy designerskie
radio / telewizja / prasa
galerie
Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:





rejestracji on-line
rozmowy kwalifikacyjnej:
• tematy związane ze Sztuką, kulturą, teatrem, muzyką, malarstwem itp.
prezentacji portfolio z zakresu:
• Malarstwa – prace malarskie w dowolnej technice,
• Rysunku – prace rysunkowe w dowolnej technice
• Prace z innych dziedzin związanych z pojęciem „plastyka” będą
dodatkowym atutem
złożenia dokumentów (matura, zdjęcia, ksero dowodu itp.)
Terminy rozmów będą podawane na
WWW (pierwszy – 28 czerwca)
Download