nowości książkowe - Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Końskich

advertisement
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
DLA MŁODZIEŻY
W BIBLIOTECE
GIMNAZJUM NR 1
W KOŃSKICH
W ROKU SZK.2012/2013
NOWE LEKTURY
 Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”
Edmund Niziurski
„Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa”
 „Przygody Odyseusza”
(lektura z opracowaniem)
TEMATYKA HOLOKAUSTU
 Ida Fink- polskojęzyczna
 Anne Frank - żydowska dziewczyna, autorka
pisarka pochodzenia
dziennika, zmarła w obozie koncentracyjnym po
żydowskiego.
ponad dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie.
– „Wiosna 1941”
„Dziennik, życie,
dziedzictwo”
„DZIENNIK”
LITERATURA MŁODZIEŻOWA TEMATYKA FILOZOFICZNA
 Jostein Gaarder
 Norweski pisarz, autor książek
filozoficznych i literatury pięknej.
Wzbudził międzynarodowe
zainteresowanie w 1991 wydaniem
Świata Zofii, młodzieżowej książki
będącej wprowadzeniem do filozofii.
Wydrukowana w ponad 30 milionach
egzemplarzy, rozeszła się po całym
świecie, tłumaczona w 54 językach
„DZIEWCZYNA
Z
Głównym bohaterem jest
15-letni chłopiec Georg. Otrzymuje on list,
który pozostawił jego zmarły 11 lat
wcześniej ojciec, Jan Olav, by syn go
przeczytał, gdy dorośnie. List opowiada
historię miłości ojca chłopca do tajemniczej
"Dziewczyny z Pomarańczami". Dziewczyna
pojawia się w jego życiu zupełnie
przypadkowo, spotkana w tramwaju – odtąd
Jan nie może już o niej zapomnieć. Lektura
listu, zgodnie z zamierzeniem ojca, stawia
przed chłopcem pytania o sens życia i
śmierci, na które ten stara się dojrzale
odpowiedzieć.
POMARAŃCZAMI”

EWA
NOWAK„Drzazga”
„Bardzo biała
wrona”
Jest pedagogiem-terapeutą. Jej felietony, opowiadania
i odpowiedzi na listy można czytać w pismach: "Cogito",
"Victor Gimnazjalista", "Victor Junior", "Magazyn 13tka", "Edukacja Twojego Dziecka." Współpracuje też
z "Filipinką". Jest autorką popularnych wśród młodzieży
powieści.
Mieszka z mężem i 9-letnią córką Idą na warszawskim
Bródnie.
KSIĄŻKI NIEMIECKIEJ PISARKI
JANA FREY
„Nikomu ani słowa”
„OSZALEĆ ZE STRACHU”
„Powietrze na śniadanie”
C I E K AW E K S I Ą Ż K I
M Ł O D Z I E Ż OW E
 Kazimierz Szymeczko
„Wywrotka”
www. barbaraciwoniuk.pl http://www.szymeczko.pl/
JA C Q U E L I N E " JA C K I E "
WILSON
Ur. 17 grudnia 1945 w Bath – brytyjska pisarka, autorka powieści dla
dziewcząt. Autorka znanej Serii Dziewczyny.
„Diamentowe dziewczyny”
„RAZ NA ZAWSZE” „Lekcje miłości”
BARBARA ROSIEK
 Ur. 25 czerwca 1959 w Częstochowie – polska
psycholog kliniczna, pisarka i poetka. Debiutowała w
Zakupione pozycje
1985 „Pamiętnikiem narkomanki”, pisanym od 14.
roku życia aż do czasów studiów. Opisywała w nim swoje
 „Kokaina”
autentyczne przeżycia związane z walką z nałogiem.
 W swojej książce „Alkohol, prochy i ja” autorka
opisuje swoje uzależnienia, z których udało jej się
uwolnić.
„Życie w hospicjum”
 „Byłam schizofreniczką” opisuje jej zmagania z tą
chorobą.

„Kokaina” mówi o poszukiwaniu przyjaźni i braku
miłości od pierwszych chwil życia.
 „W poszukiwaniu ducha”, czytamy o zmaganiu się
ze śmiertelną chorobą i o trwaniu przy niej.
 Jej poezja obraca się dookoła jej świata - braku
miłości i zrozumienia.
„W poszukiwaniu ducha”
KOLEJNA, ALE NIETYPOWA
KSIĄŻKA O NARKOMANII
 Anna Onichimowska (ur. 28
 Wstrząsająca, znakomicie
stycznia 1952 w Warszawie) - poetka,
napisana opowieść dla młodzieży
prozaik, dramatopisarka, autorka
i rodziców, którzy nie zawsze
książek dla dzieci, młodzieży i
dorosłych oraz scenariuszy radiowych,
telewizyjnych i filmowych, w latach
poświęcają wystarczająco dużo
uwagi swoim dzieciom.
1995 - 2003 przewodnicząca polskiej
sekcji IBBY (International Board on
Books for Young People), obecnie
członek zarządu.
„Hera moja miłość”
Beata
Andrzejczukmieszka we Wrocławiu, działa
w Stowarzyszeniu na rzecz
BESTSELLER WŚRÓD
NASTOLATEK
Z CAŁEJ POLSKI!
„Pamiętnik nastolatki 4”
Dzieci i Młodzieży wobec
Zagrożeń Społecznych: Wyspa.
Za książkę ”Pamiętnik nastolatki„ otrzymała
wiele nagród m.in: Najlepsza książka na
jesienno-zimowe wieczory – laureat, wybór
internautów – 2009 rok w kategorii: książka dla
młodzieży, Najlepsza książka na jesienno-zimowe
wieczory – laureat, wybór jury wortalu
literackiego Granice.pl – 2009 rok, Najlepsza
książka na gwiazdkę – laureat, wortal Literacki
Granice.pl – 2009 rok.
„Pamiętnik
nastolatki 5”
KSIĄŻKI NIEMIECKIEJ PISARKI
HEIDI HASSENMŰLLER
 „Anioły stąd odeszły”
Hassenmüller ma trójkę dzieci
i od 1974 roku mieszka
w Holandii. Często jednak
podróżuje po Europie, aby
przedstawić swoje książki.
W ramach tych tourów
kilkakrotnie odwiedziła Polskę.
 „Fałszywa miłość”
L I T E R A T U R A FA N TA S T Y C Z N A
 SAGA O LUDZIACH LODU
to seria książek składająca się z 47
części, autorstwa Margit Sandemo
– współczesnej
„Nieme głosy” Saga o Ludziach Lodu
tom 39
Nataniel Gard z Ludzi Lodu był siódmym
pisarki norweskiej. synem siódmego syna, wybranym, by
poprowadzić ostateczną walkę z Tengelem
Złym. Wciąż jednak był jeszcze zbyt
młody i dopiero ćwiczył swe umiejętności.
Ellen Knutsen przeżyła w dzieciństwie coś
przerażającego i za wszelką cenę chciała
o tym zapomnieć. Nikt nie przypuszczał,
że Nataniel i Ellen mają tyle wspólnego.
PA U L O C O E L H O ; U R . 2 4 S I E R P N I A 1 9 4 7
W RIO DE JANEIRO) – BRAZYLIJSKI
P I S A R Z I P O E TA .
Cytat z książki: „Każdy z nas
żyje w swoim własnym świecie.
Ale, gdy popatrzymy na niebo
pełne gwiazd zobaczymy,
że różne światy tworzą
konstelacje, systemy słoneczne
i galaktyki.”
 „Weronika postanawia umrzeć”
KSIĄŻKI PODRÓŻNICZE
 Autor: Jacek Pałkiewicz:
 Autor: Marek Kamiński:
„Syberia. Wyprawa na biegun
„Warto podążać za marzeniami.
zimna.” Pałkiewicz – podróżnik
i odkrywca. Dotarł do najdalszych
i najbardziej niezwykłych zakątków
Moja podróż przez życie”. Książka
stanowi niezwykłe świadectwo
naszej planety. Jego książki
wypraw Marka Kamińskiego na
i reportaże są czytane z ogromnym
krańce świata. Bardzo ciekawe
zainteresowaniem na całym
wspomnienia autora.
świecie.
ŻYCZYMY NASZYM
CZYTELNIKOM MIŁEJ LEKTURY
P R Z Y G O T OWA Ł A : J OA N N A C I S Z E K - W I L K
Download