Srebrna gospodarka w Polsce. Nadzieje i zagrożenia

advertisement
Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów
zaprasza do zgłaszania prac naukowych do
Monografii Naukowej
Srebrna gospodarka w Polsce.
Nadzieje i zagrożenia
Proponowane obszary tematyczne, które będą zawarte w tomie:
1. Starzenie się populacji
wyzywaniem dla polityk
publicznych w tym polityki
społecznej;
2. Rozwój srebrnej gospodarki w
Polsce i na świecie z
perspektywy;
• demograficznej,
• socjologicznej,
• politologicznej,
• ekonomicznej,
• pedagogicznej,
• prawnej;
3. Lokalne uwarunkowania
rozwoju srebrnej gospodarki:
szanse i zagrożenia;
4. Sytuacja prawna konsumenta
seniora i możliwości jej
poprawy – teoria i praktyka
codzienności.
Pełny tekst artykułu przeznaczony do publikacji należy nadesłać najpóźniej
do dnia 30 września 2017 roku.
Szczegółowe warunki edytorskie tomu na stronie przewodniczącego
senackiego zespołu ds. ochrony konsumentów dr. Ryszarda Majera:
www.majer.senat.pl
Download