zjawisko-etnocentryzmu-i-efektu-kraju-pochodzenia

advertisement
Dr. Bogdan Buczkowski
Kulturowe uwarunkowania biznesu
Wykład IX - Zjawisko etnocentryzmu i „efektu kraju pochodzenia”
Rodzaje postaw konsumentów:
Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych - Etnocentryzm
Postawy konsumentów wobec produktów pochodzących z określonych krajów - Efekt kraju
pochodzenia
Etnocentryzm
Postawa konsumentów wobec produktów zagranicznych:
przekonanie o wyższości własnej kultury i ojczystego kraju nad innymi,
charakteryzuje się koncentracją na własnej kulturze narodowej i zamknięciem na wpływ innych
kultur
Rodzaje postaw (nastawienie) konsumentów do produktów zagranicznych
Konsumenci etnocentryczni
Konsumenci kosmopolityczni
Konsumenci internacjonalistyczni
Etnocentryzm kulturowy:
Społeczeństwo powinno zawsze kupować krajowe produkty zamiast importowanych.
Tylko te produkty, które nie są dostępne w kraju powinny być importowane.
Kupuj krajowe produkty. Utrzymuj swoje zatrudnienie.
Krajowe produkty przede wszystkim.
Nabywanie zagranicznych produktów nie jest oznaką patriotyzmu.
Niewłaściwym jest nabywanie zagranicznych produktów.
Prawdziwy patriota powinien zawsze kupować krajowe produkty.
Powinniśmy nabywać produkty wytworzone w kraju zamiast pozwalać się innym bogacić na nas.
Najlepiej zawsze kupować krajowe produkty.
Handel lub zakup produktów zagranicznych powinien być wtedy, gdy jest to niezbędne.
Patrioci nie powinni kupować zagranicznych produktów ponieważ to szkodzi interesom i powoduje
bezrobocie.
Należy wprowadzić ograniczenia na import zagranicznych produktów.
Na dłuższą metę może mnie to kosztować drożej, ale preferuję nabywać krajowe produkty.
Nie wolno pozwalać zagranicznym przedsiębiorcom oferować ich produktów na innych rynkach.
Zagraniczne produkty powinny być wysoko opodatkowane w celu zmniejszenia ich podaży na
rynku krajowym
Powinniśmy kupować z zagranicy tylko te produkty, których nie możemy uzyskać w naszym kraju.
Konsumenci, którzy kupują zagraniczne produkty przyczyniają się do zwiększenia bezrobocia w
naszym
społeczeństwie.
Wpływ na postawy konsumentów, w tym na etnocentryzm, mają: wykształcenie, dochody, wiek,
płeć, stopień rozwoju kraju
i społeczeństwa
Postawy konsumentów wobec produktów pochodzących z określonych krajów
Efekt kraju pochodzenia
Postawy konsumentów wobec produktów pochodzących z określonych krajów
Korzystne dopasowanie - japońskie auto, szwajcarski zegarek, francuskie wino, szwajcarski ser
Niekorzystne dopasowanie - meksykański zegarek, japońskie piwo, włoska „elektronika”, węgierski
samochód
Najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy istnieje korzystne dopasowanie pomiędzy rodzajem produktu i
krajem pochodzenia
marketing
Psychologia reklamy i marketingu-wykład
Marketing międzynarodowy - Strategie liderów rynkowych
Marketing międzynarodowy skrypt
Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych
Reklama - historia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download