Ciśnienie krwi, tętno, EKG- o czym nam mówią, jak je zmierzyć

advertisement
Ciśnienie krwi, tętno,
EKG- o czym nam
mówią, jak je
zmierzyć, parametry
zdrowego człowieka.
Co to jest ciśnienie krwi?
 Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure
- BP) to ciśnienie wywierane przez krew
na ścianki tętnic, przy czym rozumie się
pod tą nazwę ciśnienie w największych
tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest
ono wyższe, niż ciśnienie krwi wywierane
na ścianki żył. Przyjęło się podawać
wartość tego ciśnienia w milimetrach
słupa rtęci (mmHg).
Co to jest EKG?
 Elektrokardiografia - zabieg diagnostyczny
wykorzystywany w medycynie w celu przede
wszystkim rozpoznawania chorób serca.Pomijając
EKG wykonywane w czasie operacji na sercu, jest to
metoda pośrednia polegająca na rejestracji
elektrycznej czynności mięśnia sercowego z
powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy
potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co
graficznie odczytujemy w formie krzywej
elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze
milimetrowym bądź na ekranie monitora.
Co to jest tętno?
 tętno - cykliczne rozciąganie i kurczenie
się ścian naczyń krwionośnych
spowodowane przepływem krwi (w rytmie
akcji serca).
Jak mierzyć tętno?






Pomiar pulsu [edytuj]
Badanie tętna ma na celu określenie rytmu serca. Dokonuje się go na tętnicach
powierzchniowych, głównie tętnicy promieniowej, choć także na tętnicy szyjnej
zewnętrznej (najlepszy miejsce badania w wypadkach zagrożenia życia),
ramiennej, udowej, podkolanowej, skroniowej i grzbietowej stopy. Technika
badania sprowadza się do uciśnięcia tętnicy w miejscu, w którym leży
bezpośrednio pod skórą czubkami dwóch palców (bezwzględnie bez kciuka).
W czasie mierzenia pulsu zwraca się uwagę na:
częstotliwość (ilość wyczuwanych uderzeń w ciągu minuty), której wartości
prawidłowe zależą głównie od wieku. W czasie badania na uwadze należy mieć, że
nie należy badać tętna po wysiłku fizycznym (po dużym wysiłku fizycznym
częstotliwość może nawet przekraczać 200 uderzeń/min.) lub w stanie przeżyć
emocjonalnych.
rytm (miarowość) - mówimy, że tętno jest miarowe jeśli wszystkie uderzenia
wykazują jednakową siłę, a odstępy między nimi są jednakowe.
Badanie pulsu jest najlepszą metodą oceny pracy serca, gdy niemożliwe jest
wykonanie EKG i innych specjalistycznych badań.
Tabela tętna
Wiek
Norma częstwości w spoczynku
Noworodki (w tym wcześniaki)
130-140/min
Oseski (do roku)
120-140/min
Dzieci do 5 lat
100-120/min
Dzieci w wieku szkolnym
90-100/min
Młodzież
70-90/min
Dorośli
65-75/min
Ludzie starsi
ok. 60/min
Na czym polega mierzenie
ciśnienia krwi?
 Ciśnienie krwi ulega ustawicznym zmianom zarówno
długookresowym (co związane jest z wiekiem, stanem zdrowia
itp.), średniookresowym (zależnie od pory doby, aktywności, stanu
psychicznego, spożytych używek itp.) jak i krótkookresowym (w
obrębie cyklu pracy serca). W momencie skurczu serca, kiedy
porcja krwi wypychana jest z serca do aorty, w tętnicach panuje
najwyższe ciśnienie wynoszące zazwyczaj u zdrowego dorosłego
człowieka od ok. 90 do 135 mmHg (zazwyczaj 110-130); w chwili
rozkurczu - jest najniższe, np. od ok. 50 do 90 mmHg (zazwyczaj
65-80). W praktyce medycznej, do oceny stanu zdrowia badanej
osoby istotna jest wartość zarówno ciśnienia skurczowego, jak i
rozkurczowego, toteż podawane są obie wartości, co zapisuje się
np. 120/80 mmHg.
Wykonali : Ernest Antolak i Bartłomiej Czyszczoń
Wszystkie informacje zostały
zaczerpnięte z wikipedi
Download