Termodynamika od atomu do planety

advertisement
Termodynamika od atomu do planety
Polskie Towarzystwo Fizyczne
dr Krzysztof Korona
Wydział Fizyki UW, 5 X 2002
Termodynamika jest nauką o cieple. Chcielibyśmy, aby prawa fizyki były uniwersalne, to
znaczy, aby obowiązywały w każdej sytuacji. Na przykład prawa mechaniki kwantowej, choć
mówi się potocznie, że dotyczą atomów, tak naprawdę mają zastosowanie do całego
wszechświata. Czy tak samo jest w przypadku termodynamiki? Odpowiemy sobie na to
pytanie przy pomocy paru przykładów:
1. Najważniejszym pojęciem z dziedziny termodynamiki jest temperatura. Zastanowimy się
co to jest temperatura i czy atomy mają temperaturę? Czy światło ma temperaturę? Ile
wynosi temperatura Wszechświata?
2. Ciśnienie: Jak jest 'wytwarzane' przez atomy i cząsteczki gazów? Jak ciśnienie powietrza
zależy od wysokości? Dlaczego na Marsie ciśnienie jest niższe niż na Ziemi?
zimno,
niskie ciśnienie
kondensacja
parowanie
ciepło,
wysokie ciśnienie
Zajmiemy się tez takimi problemami jak skraplanie gazów, krzepniecie i topnienie.
Poruszony zostanie też problem efektu cieplarnianego.
Można będzie obejrzeć między innymi: pomiar temperatury ciekłego azotu, wytwarzanie
ciśnienia przez "gaz" śrutu, kondensację i krystalizację "na żywo", animacje komputerowe.
Wykład został przygotowany dzięki dotacji Gminy Warszawa – Centrum.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards