Krążenie krwi w tętnicach

advertisement
Medicina
Krążenie krwi w tętnicach
Dzięki elastycznym ścianom tętnic krew płynie w nich nie skokami, ale strumieniem ciągłym.
Mechanizm tego zjawiska jest następujący: podczas skurczu serce wyrzuca krew do tętnic pod
dużym ciśnieniem, rozciągając ich ściany. Gdy serce przestanie tłoczyć krew, rozszerzona tętnica
stopniowo się kurczy, przesuwając krew do dalszych odcinków, co z kolei wywołuje rozszerzenie
oraz następowy skurcz tętnicy. W ten sposób zredukowane zostają gwałtowne skoki ciśnienia i w
małych tętnicach krew płynie już strumieniem ciągłym.
Podczas przechodzenia krwi od dużych tętnic przez tętniczki i naczynia włosowate do dużych żył
średnie ciśnienie krwi u człowieka spada od ok. 120 do 0 mm Hg w stosunku do ciśnienia
atmosferycznego. Jak już wspominaliśmy, miejscowe ciśnienie krwi w naczyniach zależy od
oporów. Podczas przejścia krwi przez tętniczki ciśnienie spada do 32 mm Hg, a w naczyniach
włosowatych ciśnienie nadal obniża się, osiągając wartość 12 mm Hg. Różnica ciśnień między
naczyniami włosowatymi a żyłami jest wystarczająca do jednokierunkowego przepływu krwi do
żył.
Ciśnienie krwi
Z rozważań nad pracą serca wynika, że ciśnienie krwi w tętnicach jest zmienne i wzrasta w
następstwie skurczu serca, maleje zaś przy jego rozkurczu. Ciśnienie krwi w tętnicach, występujące
w czasie skurczu serca, nazywamy ciśnieniem skurczowym (systolicznym). Ciśnienie rozkurczowe
(diastoliczne) powstaje w następstwie chwilowego braku dopływu krwi z serca (rozkurcz i pauza).
Ciśnienie skurczowe mierzymy w milimetrach słupa rtęci (mm Hg).
Download