POWTÓRZENIE: Kinematyka

advertisement
POWTÓRZENIE:
Właściwości i
budowa materii
Aleksander Gendarz
Przemysław Kapinos
Trzy stany skupienia substancji
Właściwości ciał stałych, cieczy
i gazów
Stan skupienia
Zmiana objętości
Zmiana kształtu
Stały
TRUDNO
TRUDNO
Ciekły
TRUDNO
ŁATWO
Lotny (gazowy)
ŁATWO
ŁATWO
Właściwości ciał stałych
• Ciała stałe mają właściwości takie jak:
- Kruchość
- Sprężystość
- Plastyczność
Niektóre z nich dobrze przewodzą prąd i
ciepło, inne są izolatorami.
Właściwości cieczy
• Ciecze odznaczają się właściwościami:
- Przyjmują kształt naczynia, w którym się
znajdują
- Są przezroczyste
- Pod wpływem temperatury zmieniają objętość
- Przewodzą prąd elektryczny
- Dobrze przewodzą ciepło
Właściwości gazów
• Właściwości gazów to:
- Gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
- Są ściśliwe i rozprężliwe, więc łatwo zmieniają
objętość
- Samorzutnie wypełniają całą dostępną im
przestrzeń
- Są złymi przewodnikami ciepła i prądu
- Wywierają nacisk na ciała, które się w nich
znajdują
Masa i ciężar
•
Gęstość
•
Ciśnienie
•
Ciśnienie hydrostatyczne i
atmosferyczne
•
Porównanie wartości ciśnienia
atmosferycznego
Ciało niebieskie
Ciśnienie atmosferyczne (hPa)
Wenus
93000
Ziemia
1013,25
Mars
7–9
Jowisz
70
Saturn
140
Tytan
1467
Uran
120 (poziom chmur)
Neptun
~1010 (powierzchnia)
Prawo Pascala
•
Prawo Archimedesa
•
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards