EFEKT CIEPLARNIANY (

advertisement
PREZENTACJĘ WYKONALI :
 Nicolina Cieślik
 Marlena Koclęga
Robert Żelichowski
to zjawisko spowodowane zdolnością
atmosfery do przepuszczania dużej ilości
promieniowania słonecznego (głównie
światła) i zatrzymanie go na Ziemi. Dzięki
temu na powierzchni naszej planety jest
cieplej.
Słońce dostarcza do
Ziemi promienie, które
przebijają się przez
atmosferę z ogromną
mocą. Część promieni
odbija się od Ziemi i
przedostaje do
kosmosu. Energia jest
wtedy zmniejszona, a
atmosfera nie jest już
tak samo
przezroczysta.
Odbite od ziemi
Strefa kondensacji gazów cieplarnianych
Pochłaniane
przez
atmosferę
Odbijane
przez
atomosfere
Promieniowanie
docierajace do
ziemi
Promieniowanie
odbite
Emitowane z
ziemi
Efekt naturalny cieplarniany istniał miliony
lat temu, gdy nie było jeszcze człowieka, a
mieszanka różnych gazów już występowała.
Były to m.in.: para wodna, którą atmosfera
może trzymać w takiej ilości ile potrafi, a
jeżeli jest jej za dużo to skrapla się w postaci
deszczu, śniegu, gradu.
Wniosek jest taki że wody nie da się
zwiększyć w atmosferze.
Ilość gazów może być zwiększana przez to, że człowiek
rozwija gospodarkę buduje elektrownie,domy, fabryki.
Przykłady gazów cieplarnianych
 CO2 - 1
 CH4 - 21
 N2O - 310
 CFC (freony) - 20.000
 O3 - 2.000
Do źródeł emisji powodowanych działalnością człowieka
zalicza się m.in. :
 spalanie paliw kopalnych;
 produkcja substancji z węglanów np. cement
 użytkowanie lądu, szczególnie wycinanie lasów
 rolnictwo
 chów bydła
•
•
•
•
•
•
wzrost temperatury
wysychanie rzek i jezior
topnienie lodowców
zalewanie niżej położonych terenów
susze
zmiana lokalnych i globalnych
warunków klimatycznych Ziemi
• Rozwijanie edukacji ekologicznej
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
• Zmniejszenie emisji gazów niszczących ozon
• Stosowanie alternatywnych źródeł energii
• Oszczędzanie energii
•
Download