Joanna jakubiec

advertisement
Trzy stany skupienia
Joanna jakubiec
Ciało fizyczne znajduje się w
jednym z trzech stanów skupienia:
- Stanie stałym (plastelina, drewno, szkło,
drut, kreda)
- Stanie ciekłym (woda, mleko, denaturat)
- Stanie gazowym (lotnym) (powietrze)
PLAZMA- czwarty stan skupienia
W miarę wzrostu temperatury ciało stałe zamienia się w ciecz, a
następnie w gaz. Ogrzewając gaz do bardzo wysokiej
temperatury, otrzymuje się plazmę.
99% materii we wszechświecie znajduje się w stanie plazmy,
głównie we wnętrzach gwiazd.
Na ziemi plazma powstaje, np. podczas wyładowań
.
atmosferycznych
CIAŁA STAŁE
 Ciała stałe mają własny, określony kształt i
objętość
 Kształt niektórych ciał można łatwo zmienić.
 Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami:
-kruchością
- sprężystością
- plastycznością
- twardością
 niektóre ciała stałe są dobrymi przewodnikami ciepła i
elektryczności
POJĘCIA:
Przewodnik ciepła -
ciało, które dobrze przewodzi
ciepło, np. metal.
Przewodnik elektryczny – ciało dobrze
przewodzące prąd elektryczny, np. miedź, aluminium,
srebro (i inne metale), grafit.
Izolator cieplny – ciało, które źle przewodzi ciepło,
np. styropian.
Izolator elektryczny – ciało, które nie przewodzi
prądu elektrycznego, np. szkłoo, tworzywa sztuczne,
porcelana.
CIECZE
 Nie mają własnego kształtu, przybierają
kształt naczynia, dają się przelewać.
 Mogą swoją objętość, którą trudno jest
zmienić, tzn. są mało ściśliwe.
 Wlane do naczynia tworzą samorzutnie swoją
górną powierzchnię, zwaną swobodną.
 Są złymi przewodnikami ciepła.
 Niektóre przewodzą prąd elektryczny.
POJĘCIA:
Powierzchnia swobodna cieczy pozioma, samorzutnie wytwarzana przez
ciecze ich górna powierzchnia.
Elektrolity – substancje, których wodne
roztwory przewodzą prąd elektryczny.
GAZY
 Przyjmują kształt naczynia, w którym się
znajdują.
 Łatwo zmienić ich objętość (są ściśliwe).
 Samorzutnie wypełniają przestrzeń.
 Są złymi przewodnikami ciepła i prądu
Elektrycznego.
 Wywierają nacisk na ciała, które się w nich
znajdują.
Przemiany substancji
Ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z cząsteczek. W
różnych stanach skupienia cząsteczki zachowują się w
różny sposób
ciało stałe
ciecz
gaz
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards