Prąd elektryczny – przykładowe zestawy zadań W jaki sposób

advertisement
PRĄD ELEKTRYCZNY – PRZYKŁADOWE ZESTAWY ZADAŃ
1. W jaki sposób można wyznaczyć moc żarówki?
2. Oblicz opór elektryczny żarówki w sytuacji przedstawionej na rysunku:
4,5 V
V
0,5 A A
3. Przy napięciu 220V pracuje grzałka elektryczna przez 2 godziny, wydzielając 180kJ energii. Ile
wynosi moc grzałki i o jakim natężeniu przepływa przez nią prąd?
4. Oblicz napięcie na zaciskach źródła prądu obwodu równoległego 2 oporników o oporach: R1=2 
i R2= 4 , połączonych równolegle, jeśli wiadomo, że w przewodzie głównym tego obwodu
płynie prąd 5 A. Narysuj taki obwód.
5. Która żarówka ma większy opór: o mniejszej, czy większej mocy, jeżeli obie dostosowane są do
tego samego napięcia? Uzasadnij swoją odpowiedź.
6. Czajnik elektryczny ogrzewa 2 l wody w czasie 10 min od temperatury 200C do temperatury
wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie zasilania wynosi 230 V. Zakładając, że sprawność
układu wynosi 100 %, wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jej moc (cw = 4200
J
).
kg 0 C
***
1. W jaki sposób, nie posiadając omomierza, można wyznaczyć opór elektryczny kawałka drutu?
2. Oblicz moc żarówki w sytuacji przedstawionej na rysunku:
12 V
V
3A A
3. Moc samochodowej żarówki wynosi 30 W, a natężenie płynącego prądu ma wartość 2,5 A. Ile
wynosi napięcie w instalacji elektrycznej i jak duży jest opór elektryczny włókna tej żarówki?
4. Jakie prądy popłyną przez oporniki: R1=1  i R2= 2  połączone równolegle, jeśli obwód został
zasilony napięciem 12 V? Narysuj schemat takiego obwodu.
5. Z zestawu choinkowego usunięto przepaloną żarówkę, a blaszki w oprawce po niej zwarto ze
sobą, aby zestaw dalej funkcjonował. Jaka jest teraz jego moc w porównaniu z mocą poprzednią?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
6. W jakim czasie za pomocą czajnika elektrycznego, którego spirala ma moc 2300 W i dostosowana
jest do napięcia 230 V, można zagotować 1 l wody o temperaturze początkowej 200C? Zakładamy,
że sprawność układu wynosi 100 % (cw = 4200
J
).
kg 0 C
Download