Uploaded by User371

Przewodniki

advertisement
Przewodniki
i
izolatory
Co to jest
przewodnik?
Przewodniki
Niektóre
ciała zbudowane są z
atomów , od których łatwo
odrywają się elektrony. Tworzą
one w takich ciałach ,,gaz
elektronowy”, w którym elektrony
poruszają się swobodnie po całym
ciele. Mogą one przenosić prąd
elektryczny.
Takie
elektrony nazywamy
elektronami swobodnymi.
Przykłady
przewodników

złoto

srebro

miedź

stal

zjonizowana woda

żelazo

aluminium

grafit

człowiek
Co to jest izolator?
Izolator
Izolatory
to
ciała,
w których elektrony są
mocno
związane
z atomami (cząsteczkami)
i
nie
mogą
się
przemieszczać.
Przykłady
izolatorów

szkło

porcelana

drewno

plastik

wełna

styropian

inne tworzywa sztuczne
Doświadczenie
Zajrzyj do
karty pracy
Zadanie 1
1.
Wśród wymienionych w ramce substancji wskaż te, które są:
a) Przewodnikami
b) Izolatorami.
Żelazo
porcelana
szkło
srebro
ołów
miedź
stal
styropian
ciało człowieka
tworzywo sztuczne
drewno
Zadanie 2
Dopasuj litery do cyfr tak, aby powstały informacje prawdziwe. Uwaga. Każdej
cyfrze można przyporządkować kilka liter. Nie wszystkie litery muszą zostać
przyporządkowane.
I. Przewodnik
II. Izolator
A. można naelektryzować
B. nie może zostać naelektryzowany
C. łatwo przewodzi ładunek elektryczny
D. nie przewodzi ładunku elektrycznego
Zadanie 3
Podkreśl poprawne uzupełnienie zdań.
Na schemacie obok przedstawiono budowę wewnętrzną metalu,
który jest przewodnikiem/ izolatorem elektrycznym.
Za pomocą strzałek zilustrowano chaotyczny ruch swobodnie
poruszających się neutronów/ elektronów/ anionów.
Gdy dotkniemy w dowolnym miejscu naładowanego
przewodnika/ izolatora zgromadzony na nim ładunek elektryczny
zostanie natychmiast zobojętniony – odprowadzony do ziemi.
Dziękuję za uwagę
Download