Budowa atomu - Szkolnictwo.pl

advertisement
Budowa atomu
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Na rysunku nr przedstawiono:
a)
b)
c)
schemat budowy cząsteczki
schemat budowy jonów
schemat budowy atomu
2. Elektrony w atomie rozmieszczone są:
a)
b)
c)
poza jądrem atomu na powłokach
w jądrze atomu
w protonach
3. Dowodem ziarnistej budowy materii nie jest:
a)
b)
c)
dyfuzja
dyfrakcja
rozpuszczanie ciał stałych w cieczach
4. Atomem nazywamy:
a)
b)
c)
najmniejszą jednostkę budowy pierwiastka chemicznego
najmniejszą część jądra
najmniejszą jednostkę budowy związku chemicznego
5. Pierwiastkiem jest ta substancja, która:
a)
b)
c)
jest składnikiem każdej mieszaniny,
występuje w stanie wolnym,
nie daje się rozłożyć na substancje proste.
6. Strzałką na rysunku zaznaczono:
a)
b)
c)
elektron
proton
nukleon
7. Tabela przedstawia:
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
właściwości cząstek elementarnych budowy cząsteczek,
właściwości cząstek budowy materii,
właściwości cząstek elementarnych budowy atomu.
8. Elektrony walencyjne to:
a)
b)
c)
elektrony z powłoki wewnętrznej
elektrony z powłoki zewnętrznej
elektrony emitowane przez jądro atomu
9. Dyfuzja zachodzi najszybciej w:
a)
b)
c)
ciałach stałych
gazach
cieczach
10. Izotopami są
a)
b)
c)
atomy danego pierwiastka różniące się liczbą neutronów
atomy danego pierwiastka różniące się liczbą protonów
atomy danego pierwiastka różniące się liczbą protonów i neutronów
11. Określ konfigurację elektronową atomu chloru:
a)
b)
c)
K2L7
K2L8M5
K2L8M7
12. Proton to:
a)
b)
c)
trwała cząstka o dodatnim ładunku elektrycznym
trwała cząstka o ujemnym ładunku elektrycznym i masie równej w przybliżeniu 1u
cząstka o ujemnym ładunku elektrycznym i masie 1/1836u
13. Liczbę elektronów w atomie danego pierwiastka określa:
a)
b)
c)
liczba masowa
masa atomowa
liczba atomowa
14. Twórcą teorii atomistyczno- cząsteczkowej powstałej w 1808 roku jest:
a)
b)
c)
John Dalton
Maria Skłodowska- Curie
Demokryt
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
15. Rysunek przedstawiający zmiany stanu skupienia jest dowodem zachodzenia procesu:
a)
b)
c)
dyfuzji
osmozy
denaturacji
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download