scen. - budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

advertisement
scen. - budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.doc
(32 KB) Pobierz
Konspekt lekcji chemii w klasie I
Dział: Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych.
Temat: Podsumowanie wiadomości o budowie atomu i układzie okresowym pierwiastków.
Cele operacyjne: uczeń powinien wiedzieć i umieć:
- odczytać z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę,
liczbę atomową, liczbę masową, charakter chemiczny)
- opisać i scharakteryzować skład atomu (jadro: protony i neutrony oraz elektrony)
- zdefiniować elektrony walencyjne
- ustalić liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie określonego pierwiastka, gdy
dana jest liczba atomowa i masowa
- określić konfigurację elektronową i narysować uproszczony model atomu określonego
pierwiastka
- zdefiniować pojęcie izotopu
- wymienić dziedziny życia, w których izotopy znalazły zastosowanie
Metody: słowna, praktyczna.
Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik, układ okresowy pierwiastków chemicznych, karta z
zadaniami do wykonania.
Przebieg lekcji:
I. Część nawiązująca:
czynności organizacyjno - porządkowe
- sprawdzenie pracy domowej,
sformułowanie tematu lekcji i określenie celów lekcji.
-
-
II. Część właściwa:
1. Symbole pierwiastków chemicznych
- przypomnienie niektórych symboli
- odszukiwanie wybranych symboli w układzie okresowym
2. Dyfuzja i jej przykłady.
3. Budowa atomu
- przypomnienie pojęć: atom, jądro atomowe, proton, elektron, neutron, powłoka elektronowa,
elektron walencyjny, liczba atomowa, liczba masowa, konfiguracja elektronowa
- przypomnienie budowy układu okresowego pierwiastków
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem układu okresowego pierwiastków
Zad. 1
Zidentyfikuj pierwiastki na podstawie podanych informacji. Korzystając z układu okresowego,
zapisz je w postaci
. Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomach tych
pierwiastków.
a) pierwiastek znajduje się w drugiej grupie i drugim okresie
b) pierwiastek znajduje się w okresie drugim i jest helowcem
c) liczba atomowa tego pierwiastka jest dwa razy większa niż liczba atomowa neonu
d) jadro atomu tego pierwiastka zawiera 13 protonów
e) chmurę elektronową atomu tego pierwiastka tworzy 26 elektronów
f) elektrony w atomie tego pierwiastka rozmieszczone są na powłokach w następujący sposób:
[2,8,5]
Zad. 2
Określ konfigurację elektronową i narysuj uproszczone modele:
a) węgla
b) potasu
5. Izotopy i promieniotwórczość
Zad. 3
Z podanych niżej zapisów wybierz po dwa, które odpowiadają izotopom trzech pierwiastków
(wszystkie oznaczono symbolem X) zidentyfikuj te pierwiastki.
- korzyści i zagrożenia z istnienia promieniotwórczości
6. Wykonanie zadań typy prawda- fałsz, oraz krzyżówki (jeżeli wystarczy czasu na lekcji lub w
domu) – zadania w załączniku.
III. Część podsumowująca:
- podsumowanie pracy na lekcji
- udzielenie wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze utrwalenia przed
sprawdzianem
Plik z chomika:
marzena436
Inne pliki z tego folderu:


scen. - lekcji otwartej kl 1 - ustalanie wzorów strukturalnych i modelowanie cząsteczek załącznik.docx (15 KB)
scen. - lekcji otwartej kl 3 - jakie substancje dodatkowe znajdują się w żywności.docx (16
KB)
 scen. - zmiana stężenia procentowego roztworów - załącznik.doc (31 KB)
 scen. - wzory sumaryczne i strukturalne.doc (32 KB)
 scen. - zmiana stężenia procentowego roztworów.doc (35 KB)
Inne foldery tego chomika:
 kartkówki
materiały do lekcji
podsumowanie wiadomości
 zadania dodatkowe


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download