Chemia - budowa atomu

advertisement
Chemia - budowa atomu
Test z chemii o budowie atomu dla liceum.
Poziom trudności: Trudny
1. Liczba elektronów w atomie:
A - jest równa liczbie neutronów
B - jest równa liczbie protonów
C - jest równa sumie neutronów i protonów
D - jest różnicą nukleonów i protonów
2. Liczba masowa pewnego pierwiastka wynosi 51u liczba atomowa 23. Ile wynosi nukleoid
tego atomu?
A - 28
B - 74
C - 23
D - 51
3. Atomy bardzo aktywnych metali i bardzo aktywnych niemetali łączą się ze sobą tworząc
jony. Które grupy łączą się najczęściej ze sobą?
A - 2 i 3 z 12 i 13
B - 1 i 2 z 16 i 17
C - 13 i 14 z 16 i 17
D - 3 i 4 z 11 i 12
4. Dlaczego pierwiastki grupy 18 nie biorą udziału praktycznie w żadnych reakcjach
chemicznych?
A - Ponieważ mają już trwałą konfiguracje elektronową
B - Ponieważ nie mają właściwości wiążących z innymi pierwiastkami
C - Ponieważ nie mają elektronów
D - Ponieważ niszczą pierwiastki które chcą wejść z nimi w reakcje chemiczne
5. Tlen należy do bloku pierwiastków:
A-s
B-p
C-d
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
D - Do żadnego z powyższych
6. Które z tych pierwiastków tworzą tylko i wyłącznie jony ujemne (-)? (Można skorzystać z
układu okresowego pierwiastków).
A - N O F (azot, tlen, fluor)
B - S Cl K (siarka, chlor, potas)
C - K Ca F (potas, wapń, fluor)
D - Wszystkie tworzą tylko aniony (jony ujemne)
7. Abu stwierdzić ile elektronów walencyjnych ma dany pierwiastek musimy spojrzeć na:
A - Grupę w której się zanjduje
B - Okres w który się znajduje
C - Blok pierwiastków w którym leży
D - Żadna odpowiedź nie jest poprawna, ponieważ liczbę elektronów w
poszczególnych pierwiastkach należy zapamiętać
8. Atomy poszczególnych pierwiastków łączą się ze sobą dzięki:
A - Elektronom i protonom
B - Elektronom walencyjnym
C - Sparowanymi elektronami walencyjnymi
D - Niesparowanymi elektronami walencyjnymi
9. W chromie i miedzi zachodzi tzw. promocja elektronów. W przypadku chromu dzieje się
tak ponieważ:
A - Chrom leży w 4 okresie
B - Wtedy będzie więcej elektronów sparowanych
C - Układ 3d5 4s1 ma niższą energie od układu 3d4 4s2
D - Układ 3d5 4s1 ma wyższą energie od układu 3d4 4s2
10. Deuter i tryt to izotopy wodoru, czym one się różnią od tego pierwiastka?
A - Liczbą elekktronów
B - Liczbą elektronów walencyjnych
C - Liczbą protonów w jądrze
D - Liczbą neutronów w jądrze
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Chemia - budowa atomu
Test z chemii o budowie atomu dla liceum.
Poziom trudności: Trudny
Karta odpowiedzi
1. B
2. D
3. B
4. A
5. B
6. A
7. A
8. D
9. C
10. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download