budowa atomu

advertisement
1. Atom to najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne. Wiemy, że
atom składa się z jeszcze mniejszych cząstek. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące budowy
atomów.
A
Atom zbudowany jest z ............................................... oraz krążących wokół niego
........................................
.................................
W skład jądra atomowego wchodzą ................................. i
Ładunek
...................................
jest
ujemny,
ładunek
....................................... jest dodatni, natomiast......................................... jest elektrycznie
obojętny (ładunek zerowy).
2. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa pierwiastka
Symbol
Liczba
atomowa
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba
masowa
Liczba
neutronów
Nr
okresu
Liczba powłok
elektronowych
Nr
grupy
Liczba
elektronów
walencyjnych
27
glin
3. Przedstaw model atomu, uproszczony model atomu i konfiguracje elektronową dla atomu wapnia
4. Jaki pierwiastek opisany jest następującym zapisem: K2L8M3
1. Atom to najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne. Wiemy, że
atom składa się z jeszcze mniejszych cząstek. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące budowy
atomów.
B
Atom zbudowany jest z maleńkiego ......................................., otoczonego
poruszającymi się
........................................
................................... i
W
skład
............................................
ładunek ...........................................,
elektron
-
jądra
atomowego
wchodzą
Proton posiada elementarny
.....................................,
a
neutron
................................................................
2. Korzystając z układu okresowego uzupełnij tabelkę:
Nazwa
pierwiastka
Symbol
Liczba
atomowa
Liczba
protonów
Liczba
elektronów
Liczba
masowa
Liczba
neutronów
Nr
okresu
Liczba
powłok
elektronowych
Nr
grup
y
31
fosfor
3. Przedstaw model atomu, uproszczony model atomu i konfiguracje elektronową dla atomu wapnia
4. Jaki pierwiastek opisany jest następującym zapisem: K2L8M5
Liczba
elektronów
walencyjny
ch
Download