Uploaded by User3029

7 klasa IZOTOPY Chemia

advertisement
7_ klasa__Izotopy_ Chemia_
Temat: Izotopy.
1. Izotopy – to atomy , mające taką
samą liczbę protonów czyli
liczbę atomową = Z.
2. Zajmują to samo miejsce
w układzie okresowym,
bo mają taką samą
liczbę atomową = Z , nazywaną
także = liczbą porządkową .
gr. słowo „ iso- topos” oznacza
to samo miejsce.
3. Izotopy różnią się
liczbą neutronów !!!
dlatego mają inną liczbę masową = A
4. Izotopy różnią się więc masą.
Atomy – tego samego pierwiastka , z
powodu różnej liczby neutronów w
jądrze różnią się więc – masą.!!!
Właściwości mają podobne.
5. Większość pierwiastków w stanie
naturalnym składa się z wielu
izotopów.
6. Występują też tzw.
pierwiastki czyste ,które nie mają
odmian izotopowych np. sód, glin.
7. Izotopy – wodoru:
1
0
1 H – prot - liczba neutronów n = 0 Z =1
2
H – deuter n0 – 1 Z= 1
3
H – tryt
n0 – 2 Z= 1
Dlaczego masa atomowa nie jest
liczbą całkowitą?
 Na tę masę składają się izotopy
danego pierwiastka.
Jest średnią ważoną mieszaniny tych
izotopów uzależnioną od % procenta
występowania ich w przyrodzie.
Jak odkrywano budowę materii?
• V wiek pne. – Demokryt, pojęcie atomu
• 1661 r – Robert Boyle, pojęcie
pierwiastka chemicznego
• 1897 r – Joseph Thomson odkrył
elektron, model budowy atomu to tzw.
„ciastko z rodzynkami” albo pudding ze
śliwkami czy „śliwki w czekoladzie”.
Oznaczało to, że według Thomsona
atom był kulisty czyli kula wypełniona
równomiernie ładunkiem dodatnim ,
który był zobojętniany przez
nieruchome elektrony upakowane
pomiędzy ładunkiem dodatnim ,
jak rodzynki w cieście.
• 1911 r – Ernest Rutherford,
planetarny model atomu tzn. że
w centralnej części atomu jest
jądro atomowe naładowane dodatnio ,
a wokół niego po odpowiednich torach
krążą ujemne elektrony.
• 1913 r – Niels Bohr, model atomu
oparty na teorii kwantów.
Zadanie.
Do wykonania na lekcji, obowiązkowo!!!
Rozwiązujemy zadania: nr ? i nr ?
Na podstawie tekstu z podręcznika
str.
Czas – do:
?
- następnie sprawdzam.
Uwaga !!! Osoby, które nie wykonają
zadania otrzymają ocenę niedostateczną.
Download