I_B_atmo

advertisement
Warstwy
atmosfery
Spis treści
1)Troposfera
2)Stratosfera
3)Mezosfera
4)Termosfera
5)Egzosfera
6)Autorzy
Troposfera
Spis Treści
• Wysokość: 0 – 10 km
• Ciśnienie: - maleje wraz ze wzrostem wysokości od
około 1000 hPa na poziomie morza do około 200
Cumulus
Stratus
hPa w górnej części
• Temperatura: Przy górnej granicy wynosi –55° C.
• Zjawiska atmosferyczne: opady, wiatry, chmury
(Stratus – powstają poniżej 600 m, nie ma z nich
opadów; Cumulus – powstają na wys. 600 – 2500
Cirrus
m, nie ma z nich opadów; Cirrus wys. 6000 –
12000 m, deszcz;), wyładowania elektryczne
• Inne informacje: najniższa i najcieńsza warstwa
atmosfery.
Spis Treści
Stratosfera
• Wysokość: 10 – 50 km
• Ciśnienie: wraz z wysokością spada od ok 200 hPa
do 1 hPa przy górnej granicy warstwy
• Temperatura: ok. -50°C natomiast w górnej,
powyżej warstwy ozonowej są temperatury
dodatnie.
• Zjawiska atmosferyczne: obłoki iryzujące
• Inne informacje: znajduje się tu warstwa ozonowa,
Spis Treści
Mezosfera
• Wysokość: 50 – 80 km
• Ciśnienie: Ciśnienie poniżej 1 hPa.
• Temperatura: Charakteryzuje się stałym spadkiem
temperatury wraz z wysokością do ok. –120°C.
• Zjawiska atmosferyczne: obłoki srebrzyste
Spis Treści
Termosfera
• Wysokość: 80 – 600 km
• Ciśnienie: na wysokości 500 km ok. 10-9 hPa.
• Temperatura: Temperatura w termosferze
gwałtownie wzrasta: na wysokości 500 km jest już
ponad 1000° C.
• Zjawiska atmosferyczne: zorze polarne
Spis Treści
Egzosfera
• Wysokość: >600 km
• Ciśnienie: Ciśnienie spada do 10 do -10 hPa.
• Temperatura: Temperatura w egzosferze spada do
–273° C
• Zjawiska atmosferyczne: brak
• Inne informacje: stworzona z bardzo
rozrzedzonych gazów
Spis Treści
Autorzy
1)Bartosz Atter
2)Michał Kucharski
3)Jakub Oniszk
4)Stanisław Zagańczyk
Download