Atmosfery Ziemi

advertisement
 Karolina Wasilewska- troposfera i bibliografia
 Marysia Głownia- mezosfera i zakończenie
 Marta Lis- termosfera
 Julia Smyk- slajd tytułowy i egzosfera
 Janek Szornak- stratosfera
- Karolina Wasilewska
- Jan Szornak
- Maria Głownia
- Marta Lis
- Julia Smyk
- Karolina Wasilewska
- Maria Głownia
Troposfera
-Najniższa warstwa atmosfery na Ziemi.
-Jest wyższa nad równikiem ( do 18km ) a niższa nad biegunami
( do 10km ).
-To tu tworzą się chmury i opady i powstają fronty atmosferyczne.
-Temperatura spada tu wraz ze wzrostem wysokości o 0,6°C na
100 metrów.
-Troposferę od stratosfery oddziela tropopauza, czyli granica
nieprzekraczalna dla chmur.
- W skład powietrza w troposferze wchodzi azot (78%) tlen (21%) i
inne gazy głównie argon (1%).
Chmura pierzasta
Cirrus Zwiastują
zmiany
w
pogodzie.
Chmura warstwowa .
Zwiastuje
drobny deszcz lub
mżawka.
Chmury
kłębiaste
Cumulus. Zwiastują
dobrą pogodę lub
drobny deszcz.
Stratosfera
Ozonosfera
- Druga w kolejności warstwa atmosfery. Położona
pomiędzy troposferą a mezosferą.
- Zaczyna się na wysokości ok.10-20km, a kończy na
wysokości 50km.
- W dolnej części stratosfery, powietrze nie zmienia swojej
temperatury. Dopiero na wysokości 30-50km rośnie wraz
ze wzrostem wysokości.
- Na samej górze stratosfery powietrze ma temperaturę
15°C.
- Tu znajduje się warstwa ozonowa, która chroni nas przed
niebezpiecznym promieniowaniem Słońca..
-To ze stratosfery skakali Feliks Baumgartner i Joseph
William Kittinger.
-W stratosferze poruszają się samoloty pasażerskie i
wojskowe.
- Nie ma tu niepogody.
Mezosfera
Mezosfera
- Znajduje się 55 – 80 km
nad powierzchnią ziemi.
-
Występuje tu szczególny rodzaj chmur zwany
-
srebrzystymi obłokami.
- Dochodzi tu też do spalanie się meteorów.
Meteor
- To meteoroid, który spala się w
atmosferze.
- Zwane przez nas „spadającymi
gwiazdami”
Srebrzyste Obłoki
- Obłoki polarne występujące w mezosferze
- Tworzą się prawdopodobnie z pary wodnej
osadzającej się wokół spalonych meteorów.
Termosfera
Egzosfera
o Zaczyna się od ok. 600-800 km od powierzchni
Ziemi.
o Jej górna granica jest trudna do określenia,
ponieważ bezpośrednio łączy się z kosmosem,
jednak przyjmuje się, że sięga do ok. 10 000 km
od powierzchni Ziemi.
o W niższej warstwie temperatura wzrasta nawet
do 1500°C, a w górnej obniża się do temperatury
kosmosu czyli -273°C.
o Ciśnienie w tej warstwie osiąga poniżej
0,000001 hPa i jest nie wyczuwalne dla
spadającego człowieka.
o Zawiera głównie wodór i hel, które podczas
bardzo rzadkich zderzeń mogą wejść w
przestrzeń kosmiczną. Nie można zaobserwować
fali dźwiękowych.
o Jest to najwyższa atmosfera Ziemi.
Vademecum Matura 2011 geografia wydawnictwa Operon
Encyklopedia PWN
Dziękujemy za Uwagę 
Download
Random flashcards
Create flashcards