Pobierz - Malezja

advertisement
Malaysia-Poland. The appointment of The Muslim Religious Union of
Poland – MZR RP as a recognized Halal-Malaysia certification body
The Department of Islamic Development Malaysia – JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)
officially informed that The Muslim Religious Union of Poland – MZR RP (Muzułmański
Związek Religijny RP) has been approved as a recognized Halal-Malaysia certification body for
abattoirs and products manufactured in Poland. The appointment is effective from July 13th,
2011 for the period of 2 years.
The Muslim Religious Union of Poland is currently the only organization in Poland and the first
one in all the new member-states of The European Union as well as the countries of Central
and Eastern Europe having the halal certification approval from The Department of Islamic
Development Malaysia JAKIM.
The Polish companies interested in further Halal-Malaysia certification please contact
The Muslim Religious Union of Poland – MZR RP directly on the address in Poland:
ul. Piastowska 13F (Grzybowa 42)
15-207 Białystok, Poland
phone/fax: (+48) 85 7324023
e-mail: [email protected]
www.mzr.pl
Malezja-Polska. Muzułmański Związek Religijny w Polsce uzyskał
prawo do certyfikowania zgodnie z zasadami islamu Halal-Malaysia
Agencja Rozwoju Islamu w Malezji JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) przekazała
oficjalną informację o decyzji, uznającej Muzułmański Związek Religijny w RP, jako organ
władny do certyfikowania ubojni oraz innych artykułów wyprodukowanych w Polsce,
w tym towarów rolno-spożywczych zgodnie z zasadami islamu (Halal-Malaysia).
Decyzja jest ważna od 13 lipca 2011 roku na okres 2 lat.
Uzyskanie ww. certyfikatu było wynikiem ścisłej współpracy między WPHI Ambasady RP
w Kuala Lumpur, MZR RP oraz Agencji Rozwoju Islamu w Malezji. Stosowanie jego zasad
zdecydowanie szerzej otwiera rynek malezyjski dla polskich produktów, tym bardziej że kraj ten
jest dużym importerem żywności.
Muzułmański Związek Religijny w RP jest aktualnie jedyną w Polsce i pierwszą wśród nowych
krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej instytucją,
posiadającą zgodę malezyjskiej administracji islamskiej do certyfikacji halal.
Polskie firmy zainteresowane certyfikacją Halal-Malaysia prosimy o bezpośredni kontakt
z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP na adres:
ul. Piastowska 13F (Grzybowa 42)
15-207 Białystok
telefon/faks: (+48) 85 7324023
e-mail: [email protected]
www.mzr.pl
© WPHI Ambasady RP w Kuala Lumpur
Aktualizacja: 05-08-2011
Download