List polecający - ROHLIG SUUS Logistics

advertisement
EUROMETAL SP. z o.o.
Miszewko 41
80-297 Banino k/ Gdańska
tel. +48 (58) 550 08 20, tel. +48 (58) 550 08 21
fax +48 (58) 550 08 19,
Miszewko, 07.10.2008
Rohlig Poland Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 66
05-500 Piaseczno
List polecający
Firma Eurometal Sp. z o.o. współpracuje z firmą Rohlig Poland w zakresie transportu krajowego i
zagranicznego. Współpraca trwa cztery miesiące.
Od tego czasu Rohlig Poland spełnia nasze oczekiwania i potrzeby, poprzez zapewnienie wysokiej
jakości obsługi i doradztwa, dostosowanego do specyfiki naszej działalności i naszych towarów.
W trakcie całej współpracy zespół Rohlig Poland wykazał się wysokim poziomem kompetencji i wiedzy
merytorycznej dotyczącej zakresu świadczonych usług. Szczególnie cenimy sobie elastyczność,
Ŝyczliwość i zaangaŜowanie pracowników Rohlig Poland oraz ich indywidualne podejście do klienta.
Bardzo wysoko oceniamy zarówno standardy usług świadczonych przez firmę Rohlig Poland , jak i
doświadczenie i zaangaŜowanie pracowników.
Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę Rohlig Poland jako solidnego partnera w biznesie.
Z powaŜaniem
Tomasz Buszmann
Dział logistyki
Download