Certyfikat zwalczy lukę Luka kompetencyjna to jedno z

advertisement
Certyfikat zwalczy lukę
Luka kompetencyjna to jedno z największych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy
pracodawcy. Zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy z coraz większym trudem rekrutują
pracowników, którzy łączą wiedzę specjalistyczną z umiejętnościami miękkimi. Wśród
problemów pracodawcy wymieniają także trudności z obsadzeniem stanowisk juniorskich.
Jak wynika z badania Instytutu CIMA przeprowadzonego wśród 1700 ekspertów z branży finansowej w Europie,
obsadzenie stanowisk juniorskich w 1/3 firm zajmuje aż 2 miesiące. Co więcej, już po zakończonym procesie rekrutacji
75% nowych pracowników wymaga kompleksowych szkoleń zanim w ogóle będzie mogło rozpocząć pracę. Tymczasem
rynek potrzebuje szybkich i zdecydowanych działań, aby utrzymać odpowiednie tempo rozwoju gospodarczego.
Inicjatywę przejmują instytucje edukacyjne i certyfikujące, które dostosowują swoją ofertę do wymagań pracodawców.
W ten sposób powstał zaktualizowany sylabus Certificate in Business Accounting – jednego z certyfikatów
przyznawanych przez CIMA. Zagadnienia egzaminacyjne, na drodze konsultacji z czołowymi międzynarodowymi
firmami, odzwierciedlają to, czego naprawdę wymagają od swoich podwładnych.
- Potrzeby pracodawców nie idą w parze z faktycznymi umiejętnościami absolwentów, co w rezultacie może narazić
europejskie firmy na dodatkowe koszty i spadek efektywności. Raport CIMA wskazuje, że blisko 1/5 absolwentów ma
kłopot w zakresie kompetencji miękkich, a aż 37% z nich nie posiada podstawowej wiedzy specjalistycznej. Osoby
chcące pracować w środowisku biznesowym mogą uzupełnić te braki przystępując do egzaminów dających w efekcie
Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej – zauważa Jakub Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Jak się okazuje, współcześni pracodawcy, szczególnie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, sami starają się
wypełniać luki kompetencyjne swoich pracowników. Co zaskakujące, problem stanowią… języki, których znajomość
powinna od samego początku stać na wysokim poziomie.
- Mogę z dumą powiedzieć, że reprezentuję branżę BPO i SSC, która dawała, daje i będzie dawać pracę. Głównie ze
względu na to, że my sami pomagamy wypełniać luki kompetencyjne naszych pracowników, a kiedy zdobędą już
odpowiednie umiejętności, kładziemy nacisk na doskonalenie ich. To, co może wciąż stanowić barierę, to znajomość
języków. Trzeba podkreślić, że nie oferujemy prostej pracy. Wymaga ona często zaawansowanej wiedzy w zakresie
księgowości, zakupów i obsługi okołosprzedażowej. Nasi pracownicy są proszeni o czytanie i analizowanie dokumentów
źródłowych i prowadzenia rozmów z kontrahentami. Język jest zatem nieodzowną częścią naszej pracy i ważne, żeby
The Chartered Institute of Management Accountants
-------------------------------------------------------------------------------Skylight Building, ul. Złota 59, 11 floor, 00-120 Warsaw, Poland
T +48 22 222 19 90
www.cimaglobal.com/poland
jego znajomość stała na wysokim poziomie – podsumowuje Anna Tumidajewicz, F&A Delivery Lead Europe, Infosys
BPO Poland.
Kto ma zaradzić luce?
Co do tego, że luka kompetencyjna jest zjawiskiem permanentnie wpisanym w system kształcenia, jest pewna prof. dr
hab. Anna Karmańska, Dyrektor Instytutu Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
- Luka kompetencyjna będzie towarzyszyć nam zawsze. To również zjawisko, które będzie nas nieustannie
inspirować, ponieważ daje pole do doskonalenia i dopasowywania programów nauczania do wymagań rynku. Trzeba
jednak podkreślić, że studia, oprócz umiejętności praktycznych, mają wyposażyć młodzież w narzędzia, które pozwolą
jej podjąć również pracę naukową. Taka jest specyfika wykształcenia o profilu ogólnoakademickim i nie możemy o tym
zapominać. Nie oznacza to oczywiście, że tylko na tym się skupiamy. W SGH rokrocznie weryfikujemy oferowane
programy kształcenia i tworzymy przedmioty wykorzystujące w dużym zakresie studia przypadków. Nieustannie więc
zachęcamy firmy, żeby dzieliły się z nami danymi i doświadczeniem, które pomogą nam przygotować materiały dla
studentów, dzięki którym skutecznie zmniejszamy lukę kompetencyjną, nie tracąc przy tym z pola widzenia
wspomnianego ogólnoakdemickiego profilu kompetencji naszych absolwentów – komentuje prof. dr hab. Anna
Karmańska, Dyrektor Instytutu Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa.
Na wysokie kwalifikacje polskich studentów wskazuje z kolei Janusz Dziurzyński, Associate Director, Procter &
Gamble Global Business Services.
- Z mojego doświadczenia wynika, że wykształcenie, jakie odbierają studenci, stoi z reguły na wysokim poziomie.
Problemem jest jednak to, że poziom absolwentów nie rośnie wraz z podnoszącymi się wymaganiami rynku. Dlatego
tak ważna jest realna i rzetelna współpraca firm z uczelniami oraz nawiązanie dialogu ze szkołami średnimi, ponieważ
im wcześniej wykształcimy u młodych zdolność innowacyjnego i biznesowego myślenia, tym lepiej. Nacisk należy kłaść
również na interdyscyplinarność, ponieważ właśnie tego oczekują w tej chwili pracodawcy. Chcemy, żeby nasz
pracownik potrafił spojrzeć na swoje obowiązki w szerszy sposób i wykazać się umiejętnością definiowania i
rozwiązywania problemów – komentuje Dziurzyński.
Choć umiejętności teoretyczne nie stanowią dla absolwentów większego problemu, trudności pojawiają się w momencie,
gdy staną przed zadaniem zdiagnozowania sytuacji, w której się znaleźli.
- Absolwentom brakuje umiejętności analizy przyczynowo-skutkowej. Często nie wiedzą, gdzie leży faktyczny problem,
jak go rozwiązać i wyeliminować w przyszłości. Podkreśliłbym również potrzebę efektywnej komunikacji. Nie chodzi
The Chartered Institute of Management Accountants
-------------------------------------------------------------------------------Skylight Building, ul. Złota 59, 11 floor, 00-120 Warsaw, Poland
T +48 22 222 19 90
www.cimaglobal.com/poland
jedynie o samo werbalne porozumiewanie się, ale o empatyczne zrozumienie potrzeb swoich kolegów, klientów czy
kontrahentów. Istnieje potrzeba posiadania kadry, która jest w stanie zaoferować niestandardowe rozwiązania oparte
na idei „design thinking”, co w tłumaczeniu oznacza „myślenie projektowe”. W praktyce oznacza to, że przy połączeniu
kreatywności i analitycznego myślenia, wypracowujemy rozwiązania problemów i lepiej przewidujemy jak radzić sobie
z nimi w przyszłości. Wiąże się to bezpośrednio z kulturą innowacji, którą niezmiennie staramy się zaszczepiać – mówi
Wojciech Popławski, Dyrektor Zarządzający, Accenture Operations, Wiceprezes ABSL.
O sylabusie
Oficjalna premiera zaktualizowanego sylabusa Certyfikatu w Polsce odbyła się 8 marca br. Certyfikat może służyć jako
osobna kwalifikacja, poświadczająca wiedzę z m.in. zakresu podstaw rachunkowości, ładu korporacyjnego i prawa
gospodarczego, jak również pierwszy krok do zdobycia rozpoznawanego międzynarodowo dyplomu CIMA i tytułu
CGMA (Chartered Global Management Accountant). Na współpracę z CIMA postawiły również czołowe uczelnie
ekonomiczne w Polsce, które w toku kształcenia studentów realizują częściowo program egzaminacyjny Certificate in
Business Accounting.
Więcej informacji na temat zaktualizowanego sylabusa Certificate in Business Accounting znajduje się na stronie:
certba.cimaglobal.com.
The Chartered Institute of Management Accountants
-------------------------------------------------------------------------------Skylight Building, ul. Złota 59, 11 floor, 00-120 Warsaw, Poland
T +48 22 222 19 90
www.cimaglobal.com/poland
Download