O CIMA - CIMA - UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

advertisement
UEK & CIMA: Siła
dwóch dyplomów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, uczelni i studentów,
UEK wspólnie z Instytutem CIMA (Chartered Institute od Management
Accountants) rozszerza ofertę edukacyjną o nowy program Wydziału
Finansów UEK & CIMA.
Korzyści dla Ciebie:
1
uzyskasz dyplom renomowanej uczelni oraz uznany na całym
świecie, międzynarodowy certyfikat Instytutu CIMA;
2
zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz praktyczne umiejętności
niezbędne na rynku pracy i cenione przez pracodawców;
3
połączenie studiów na UEK z prestiżowym certyfikatem CIMA
znacznie zwiększa Twoją atrakcyjność w oczach pracodawcy.
CIMA przekazuje w Twoje ręce najbardziej aktualną wiedzę z dziedziny
finansów i rachunkowości zarządczej oraz uczy umiejętności strategicznego
myślenia i tłumaczenia skomplikowanych procesów biznesowych. Wyposaża
w narzędzia wspierające procesy decyzyjne jak i służące do analizy danych
finansowych i pozafinansowych.
Dowodzą tego pozytywne opinie menedżerów zatrudnionych w firmach
o globalnym zasięgu takich jak Unilever, Capgemini Consulting czy Nintendo.
Jak to wygląda?
Warunkiem uzyskania certyfikatu lub dyplomu jest zaliczenie określonego zestawu przedmiotów
na poziomie studiów licencjackich w UEK oraz zdanie jednego egzaminu zewnętrznego CIMA w języku
angielskim.
Wybierz wspólny program Wydziału Finansów UEK & CIMA Certificate in Business Accounting (UEK
& CIMA – CBA). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata UEK i certyfikatu CIMA Certificate
in Business Accounting.
Co dalej?
Dowiedz się, jak można zostać członkiem CIMA i zdobyć pełną kwalifikację.
Pełen program CIMA składa się z 15 egzaminów podzielonych na pięć poziomów zaawansowania:
1
Certificate
2
Operational
3
Management
4
Strategic
5
Professional competence
Aby uzyskać status członka stowarzyszenia CIMA, należy zaliczyć wszystkie egzaminy
oraz wykazać się odpowiednią praktyką zawodową (minimum 3 lata doświadczenia).
CIMA jest dla Ciebie!
Każdy student UEK zainteresowany zarządzaniem i finansami może przystąpić
do wspólnego programu UEK & CIMA. CIMA na pewno jest w Twoim zasięgu!
Co należy zrobić?
To proste!
Na poziomie studiów licencjackich należy zaliczyć wymienione poniżej przedmioty i zdać egzamin
CIMA C1 – Fundamentals of Management Accounting | Podstawy Rachunkowości Zarządczej.
Punkty
Odpowiednik w
programie CIMA
Certificate in
Business Accounting
Nazwa przedmiotu na UEK
ECTS
Rachunkowość finansowa | Financial Accounting
5
Analiza finansowa | Financial Analysis
4
Rachunkowość | Accounting
6
Statystyka | Statistics
4
Matematyka finansowa | Mathematics of Finance
3
Ekonometria | Econometrics (recommended)
3
Makroekonomia | Macroeconomics
6
C04 – Podstawy ekonomiki
przedsiębiorstw
Mikroekonomia | Microeconomics
6
Fundamentals of Business
Economics
Podstawy prawa | Basic of Law
6
Etyka w biznesie | Business Ethics
3
C05 – Podstawy etyki,
ładu korporacyjnego
oraz prawa w biznesie
Podstawy rachunkowości zarządczej (sylabus
CIMA) – egzamin w języku angielskim zdawany
według standardów CIMA
7
C02 – Podstawy
rachunkowości finansowej
Fundamentals
of Financial Accounting
C03 – Podstawy
matematyki biznesowej
Fundamentals of Business
Mathematics
Fundamentals of Ethics,
Corporate Governance and Law
C01- Podstawy
rachunkowości zarządczej
Fundamentals of Management
Accounting
UEK & CIMA
–więcej szans,
więcej
możliwości
Dołącz
do nas!
Magdalena Ciechomska-barczak
Dyrektor ds. finansów i księgowości, Pekao Faktoring Sp. z o. o.
„Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów CIMA lepiej rozumiem złożoność procesów
biznesowych i współzależności pomiędzy poszczególnymi obszarami zarządzania
przedsiębiorstwem. Ta wiedza pozwala mi na udzielanie lepszych rad w kwestiach
finansowych”.
O CIMA
Aleksander Solski ACMA, CGMA
Country Finance Director Czech Republic & Slovakia, Unilever
Instytut CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) powstał w 1919 roku w Londynie i jest
największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
Aktualnie liczy 203 000 członków i studentów w 173 krajach świata, pracujących w samym sercu globalnego
biznesu. CIMA przeprowadza egzaminy i wydaje honorowane na całym świecie międzynarodowe
certyfikaty. Wspólnie z amerykańskim Instytutem AICPA, CIMA utworzyła również globalny tytuł CGMA
- Chartered Global Management Accountant.
„Kwalifi kacje CIMA spełniają wymagania międzynarodowych organizacji w dziedzinie
finansów. Umiejętności i techniki w zakresie rachunkowości zarządczej nabyte
podczas kursu CIMA bardzo mi się przydają w codziennej pracy – wykorzystuję je
do kalkulacji zyskowności produktów, działań promocyjnych i relacji z klientami.
Zachęcamy wszystkich młodych pracowników działu finansowego naszej firmy do
uzyskania dyplomu CIMA”.
Instytut prężnie się rozwija, nieustannie współpracuje z pracodawcami z każdego zakątka świata,
w daje też branżowe publikacje i specjalistyczne raporty z zakresu zarządzania i finansów. Obecnie CIMA
posiada 4 500 ośrodków egzaminacyjnych na całym świecie.
Rachunkowość zarządcza to ważny element zarządzania przedsiębiorstwem, dostarcza danych
i informacji niezbędnych do podejmowania bieżących i strategicznych decyzji w firmie np. dotyczących
opłacalności prowadzonej działalności czy efektywności inwestycji. W przeciwieństwie do rachunkowości
finansowej, rachunkowość zarządcza koncentruje się głównie na informacjach wybiegających
w przyszłość, które mają pomóc w planowaniu.
O UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna i dobrze zarządzana uczelnia z tradycjami
sięgającymi 1925 roku. UEK należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w kraju, będąc liczącym
się centrum edukacyjnym i naukowo badawczym. UEK oferuje kształcenie dostosowane do wymagań
rynku pracy – studia pod okiem najlepszych specjalistów wszystkich dziedzin powiązanych z ekonomią.
Uczelnia realizuje wiele umów o współpracy z uczelniami w różnych częściach świata, studenci mają
możliwość uzyskania podwójnych dyplomów – UEK oraz zagranicznej uczelni partnerskiej – niemieckiej,
szwedzkiej, francuskiej, czy amerykańskiej. Uniwersytet prowadzi także prestiżowe studia MBA (Master
of Business Administration) i MPA (Master od Public Administration).
Clive Hart ACMA, CGMA
Kontroler finansowy, Capgemini Consulting
„Studia CIMA zapewniają wiedzę i doświadczenie konieczne do podejmowania
uzasadnionychdecyzji i wspierania działalności biznesowej na każdym poziomie.
Menedżerowie wysokiego szczebla znają markę CIMA i są świadomi pozytywnych
wartości promowanych przez Instytut – uczciwości i prawości w biznesie. Osoba
z tytułem ACMA może liczyć na dużą dozę szacunku ze strony współpracowników”.
Tom Pearce ACMA, CGMA
Dyrektor finansowy, Nintendo UK
„Dyplom CIMA otwiera wiele drzwi. Uzyskanie dyplomu dało mojej karierze zastrzyk
energii i było dla mnie przełomowym osiągnięciem. Studia CIMA dają o wiele większą
wiedzę w dziedzinie analizy opisowej, strategii i wewnętrznych mechanizmów
działania biznesu niż konkurencyjne kierunki. Nawet nie będąc członkiem CIMA da
się zauważyć globalne uznanie dla Instytutu i fakt najlepszego przystosowania
studiów do środowiska biznesowego”.
Dowiedz
się więcej:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Rachunkowości Finansowej
Wydział Finansów
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Sekretariat
pokój 502, pawilon F
tel.: +48 12 2935646
tel./fax.: +48 12 293 50 41
www.cima.uek.krakow.pl
CIMA POLSKA
Oddział CIMA w Polsce
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
XI piętro, biuro nr 1111
Tel: +48 22 528 66 52
E-mail: [email protected]
www.cimaglobal.com/poland
Koordynator Projektu
Dr Bogusława Bek-Gaik
pokój 503, pawilon F
email: [email protected]
Dr Małgorzata Szulc
pokój 512, pawilon F
email: [email protected]
Download