CIMA wprowadza Certificate in Shared Services

advertisement
Warszawa, 8 października 2014 r.
CIMA wprowadza Certificate in Shared Services – globalny certyfikat
dedykowany pracownikom sektora usług dla biznesu
Pierwszy na świecie certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie usług wspólnych,
akredytowany przez globalną organizację certyfikującą profesjonalistów
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA),
największa organizacja zrzeszająca specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, zaprezentowała dziś
w Berlinie nowy certyfikat z zakresu usług wspólnych.
Kurs prowadzący do zdobycia tego certyfikatu rozwija umiejętności oraz wiedzę potrzebne specjalistom
pracującym w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Dzięki nowemu certyfikatowi pracodawcy mogą
przyciągać, rozwijać i utrzymywać w firmie najzdolniejszych pracowników. Uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę
dotyczącą najlepszych praktyk, w tym informacje dotyczące zasad, narzędzi i technik stosowanych w centrach
usług wspólnych oraz skutecznego nimi zarządzania i kontroli. Certyfikat Shared Services porządkuje również
wiedzę w kluczowych dziedzinach związanych z działaniem centrów usług wspólnych (finanse, IT, zasoby
ludzkie, zamówienia i łańcuch dostaw).
Certyfikat a rynek polski
W całej Europie Środkowo-Wschodniej Polska jest liderem pod względem liczby inwestycji oraz zatrudnienia
w sektorze usług outsourcingowych. Certyfikat może zatem okazać się szczególnie przydatny w dalszym
rozwoju branży w naszym kraju. – Jeszcze do niedawna w Polsce realizowane były przede wszystkim proste
procesy finansowe, lecz obecnie, w związku ze zdobytym doświadczeniem przyciągamy także te coraz bardziej
zaawansowane – komentuje Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA, Polska. – Jako lokalny patriota
chciałbym, aby jak najwięcej zaawansowanych procesów przechodziło do Polski, a sektor rósł w siłę – to jest
dobre dla polskiej gospodarki, a także dla rozwoju kompetencji pracowników – dodaje.
Jak wyjaśnia Wiktor Doktór, ekspert ds. outsourcingu i BPO: – Nowoczesne usługi dla biznesu,
powszechnie znane jako BPO lub SSC, to zdecydowanie jedna z tych gałęzi gospodarki, która w ostatnim
dziesięcioleciu nie zwalnia, a wręcz przyspiesza swój rozwój. Polska to przykład kraju, który stał się
europejskim liderem na rynku tych usług. Co roku w kilkunastoprocentowym tempie wzrasta liczba centrów
operacyjnych, a te które są nad Wisłą od jakiegoś czasu, stale zwiększają swoją działalność. Rozwój sektora
niesie też za sobą szereg zmian – koniecznych, a związanych z obsługą coraz bardziej zaawansowanych
procesów. Aby sprostać wymaganiom klientów, centra operacyjne muszą zwiększać kompetencje swoich
pracowników. Doskonałą odpowiedź na podwyższanie wspomnianych kompetencji znalazł Instytut CIMA.
Oferowany przez Instytut certyfikat zwiększa wiedzę kadr, ma pozytywny wpływ na rozwój osobisty
pracowników, a menedżerom pozwala na budowanie zespołów gotowych na realizację coraz bardziej
zaawansowanych procesów. Jestem przekonany, że pracownicy centrów BPO/SSC będą w szybkim tempie
doceniać zakres kursu oferowanego przez CIMA i pozwoli on im na szybki rozwój kariery zawodowej.
Odpowiedź na potrzeby pracodawców
– Decyzja o podjęciu prac nad stworzeniem nowego certyfikatu zapadła ponad dwa lata temu w odpowiedzi na
zgłaszane przez pracodawców oczekiwania co do kwalifikacji pracowników sektora usług wspólnych –
precyzuje Jakub Bejnarowicz. Podczas opracowywania programu kursu Instytut CIMA współpracował z takimi
firmami jak: Genpact, NHS (Narodowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii), PepsiCo, Ford, Network Rail czy
Shell. – Poza praktykami biznesu konsultowaliśmy się także z profesorami uczelni wyższych, którzy zajmują
się procesami outsourcingowymi. Współtworzyli oni program i pomogli wypracować właściwy proces nauczania
oraz sprawdzania kompetencji – dodaje Bejnarowicz.
Szkolenie obejmuje naukę poprzez poznawanie tekstów specjalistycznych oraz moduły e-learningowe. Takie
rozwiązanie daje pracownikom i pracodawcom maksymalną elastyczność, a przy tym jest dostępne przez 365
dni w roku. Pełny kurs trwa do 100 godzin, a egzamin można zdawać na żądanie w pięciu tysiącach centrów
komputerowych Pearson VUE na świecie, w tym w 39 zlokalizowanych w całej Polsce.
Jedną z firm, która uczestniczyła w tworzeniu nowego certyfikatu jest koncern petrochemiczny Royal Dutch
Shell, zatrudniający około 93 tysiące pracowników. Zakończenie prac nad certyfikatem Shared Services
skomentował George Connell, VP Strategy Finance Operations: – Jestem niezmiernie zadowolony z tego,
że CIMA wprowadziła certyfikat przeznaczony specjalnie dla sektora nowoczesnych usług biznesowych –
stanowi to potwierdzenie rosnącego znaczenia tego sektora. Certyfikat będzie szczególnie przydatny dla
naszych pracowników, a przy tym pomoże nam przyciągnąć do firmy kolejne pokolenie specjalistów. Pomoże
także pracownikom w praktycznym stosowaniu wiedzy i doświadczenia dzięki dobrze uporządkowanej treści
kursu.
Pracodawcy mogą rejestrować swoich pracowników na kursy już od połowy listopada 2014 r. Pierwsze
egzaminy odbędą się w styczniu 2015 r.
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) to instytut zajmujący się kształceniem profesjonalistów
z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowej w dziedzinie tzw.
rachunkowości zarządczej (ang. management accountancy). CIMA gromadzi obecnie ponad 218,000 członków oraz
studentów w 178 krajach świata. Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby
pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA jako kwalifikacji jest zarządzanie
przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja CIMA popularna jest wśród
konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osoby
decydujące o strategii firmy. Więcej informacji na temat CIMA znaleźć można pod adresem www.cimaglobal.com/poland.
Dodatkowych informacji udziela:
Nina Osucha
Vision Group
tel. +48 22 327 61 35
mob. +48 604 937 400
Download