stowarzyszeniowa_publiczna_szkola_podstawowa

advertisement
Stowarzyszeniowa Publiczna
Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Górażdżach
ORGANIZACJA





6 oddziałów klas i – VI
1 oddział klasy specjalnej
14 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami
2 pracowników administracji
3 pracowników obsługi
Zajęcia pozalekcyjne








koła zainteresowań
świetlica szkolna do godz. 16.00
możliwość korzystania z wyżywienia
wspólna przerwa śniadaniowa
program „Owoce w szkole”
program „Szklanka mleka”
współpraca zagraniczna
opieka higieniczno - lekarska
BAZA
1. Kompleks rekreacyjno – sportowy z salą
gimnastyczną
BAZA
 Doskonale wyposażone sale lekcyjne
BAZA
 Sala terapeutyczno – zabawowa
BAZA
 Biblioteka
BAZA
 Pracownia informatyczna
BAZA
 Szafka dla każdego dziecka
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez UE w ramach EFS POKL
„ Z Małej Szkoły w Wielki Świat”
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez UE w ramach EFS POKL
„Wyżej, dalej, prędzej”
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez UE w ramach EFS POKL
„Porusz umysł”
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez UE w ramach EFS POKL
„Edukacja ku przyszłości – NTUE”
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez UE w ramach EFS POKL
„Fascynujący świat nauki i technologii”
Realizowane projekty
 Współfinansowany przez Polsko - Niemiecką
Współpracę Młodzieży w Warszawie
„Razem w Europie – zwiedzamy Europę na skrzydłach muz”
Migawki z życia szkoły
Migawki
NAGRODY ODZNACZENIA
Odznaka za zasługi na rzecz ZKRP i BWP
Certyfikat Szkoła Humanitarna
Certyfikat Szkoła bez przemocy
Certyfikat szkoły otwartej na nowoczesne technologie
informacyjno – komunikacyjne
Certyfikat Klubu bezpiecznego Puchatka
Certyfikat „Dodaj język polski do ulubionych” i inne
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
„Razem możemy więcej”
Dziękuję
Download