PROJEKT PT. WYŻSZE KWALIFIKACJE KADR SZANSĄ NA

advertisement
PROJEKT PT.
WYŻSZE KWALIFIKACJE KADR SZANSĄ
NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII, Działanie 8.1,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy
w Tomaszowie Lubelskim
Instytucja Wdrażająca
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia):
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OKRES WDRAŻANIA PROJEKTU:
1 styczeń 2013r. – 31 marzec 2014r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CEL PROJEKTU: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji
zawodowych w zakresie budowlanym 37 pracowników
zatrudnionych w 12 przedsiębiorstwach z terenu powiatu
tomaszowskiego poprzez:
• Zdobycie nowych kwalifikacji w zawodach budowlanych przez
33 osoby,
• Podwyższenie posiadanych kwalifikacji w zawodach
budowlanych przez 4 osoby,
• Wzmocnienie potencjału kadrowego 12 mikro i małych
przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na
terenie powiatu tomaszowskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIŁO
12 PRZEDSIĘBIORSTW I ICH 37 PRACOWNIKÓW,
W TYM:
1.
„BUDMASTER” Usługi Remontowo-Budowlane Krystian
Drej – 1 osoba
2.
Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Gozdek – 1 osoba
3.
„TOMREM” Tomasz Krzaczek – 2 osoby
4.
„PRAKTIBUD” Adam Gwizdała – 7 osób
5.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Gwizdała – 4
osoby
6.
Firma Usługowo-Handlowa Bogusław Grad – 2 osoby
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIŁO
12 PRZEDSIĘBIORSTW I ICH 37 PRACOWNIKÓW,
W TYM c.d.:
7.
Przedsiębiorstwo Usługowe „BRO-BUD” Zbigniew
Misiewicz – 8 osób
8.
„AGBUT” Pisklak Wiesław – 4 osoby
9.
Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Pilipiec – 1 osoba
10. Usługi Remontowo-Budowlane Arkadiusz Borek – 1 osoba
11. PPHU „TOM-BET” Tomasz Gwizdała – 4 osoby
12. Usługi Remontowo-Budowlane Gaca Wojciech – 2 osoby
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W RAMACH ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
ZREALIZOWANO WSPARCIE SZKOLENIOWE
W ZAKRESIE:
•
Operator koparko-ładowarki: 202 godziny dla 3 osób
•
Operator wózków jezdniowych: 67 godzin dla 2 osób
•
Operator betoniarki: 40 godzin dla 4 osób
•
Operator pompy do betonu: 100 godzin dla 2 osób
•
Operator ładowarki: 202 godziny dla 3 osób
•
Operator narzędzi udarowych ręcznych: 40 godzin dla 1 osoby
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W RAMACH ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
ZREALIZOWANO WSPARCIE SZKOLENIOWE
W ZAKRESIE c.d.:
•
Operator walca: 162 godziny dla 3 osób
•
Operator koparki klasa II: 72 godziny dla 4 osób
•
Operator koparki klasa III: 202 godziny dla 1 osoby
•
Operator spycharki: 202 godziny dla 2 osób
•
Operator podestu ruchomego: 35 godzin dla 1 osoby
•
Operator równiarki: 202 godziny dla 1 osoby
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W RAMACH ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ
ZREALIZOWANO WSPARCIE SZKOLENIOWE
W ZAKRESIE c.d.:
•
Operator skrapiarki: 88 godzin dla 1 osoby
•
Dekarz: 150 godzin dla 4 osób
•
Montażysta rusztowań budowlanych: 80 godzin dla 5 osób
•
Agregaty tynkarskie: 56 godzin dla 2 osób
•
Malarz-tapeciarz: 150 godzin dla 1 osoby
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OSIAGNIĘTE REZULTATY:
•
11 przedsiębiorstw otrzymało certyfikaty uczestnictwa w
projekcie.
•
35 osób zakończyło udział w projekcie szkoleniowym, zgodnie
z zaplanowanym wsparciem.
•
Wydano 39 zaświadczeń potwierdzających kompetencje i
kwalifikacje zawodowe.
•
Wydano 32 uprawnienia operatorów maszyn i urządzeń
budowlanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego.
•
Zrealizowano 2050 godzin zajęć szkoleniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIONO:
•
•
•
•
•
•
•
Bezpłatny udział w szkoleniach, organizowanych zgodnie z
indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstw.
Materiały szkoleniowe.
Poczęstunek na szkoleniach stacjonarnych.
Całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie na szkoleniach
wyjazdowych.
Ubezpieczenie NNW na czas trwania uczestnictwa w
szkoleniach.
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, potwierdzające
kompetencje i kwalifikacje.
Zwrot kosztów dojazdu do miejsca organizacji szkoleń
wyjazdowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PONIESIONE WYDATKI PROJEKTU
140.719,29 zł,
co stanowi 95,6% ogółu planowanych wydatków
określonych we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu
Wydatki stanowiące pomoc de minimis udzieloną
przedsiębiorstwom wyniosły ogółem 98.359,00 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. LWOWSKA 35
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
TEL. 084 6642072
FAX 084 6643863
E-MAIL [email protected]
www.tomaszowlub.pup.gov.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download