BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZARZĄDZANIE
• Zarządzanie to ogół działań, które
zmierzają do efektywnego wykorzystania
posiadanego kapitału ludzkiego oraz
dostępnych środków materialnych.
• Zarządzanie dotyczy przede wszystkim
ludzi, jego celem jest takie współdziałanie
wielu osób, które potrafi zneutralizować
słabości i maksymalnie wykorzystać
talenty i silne strony uczestników.
PRZEBIEG PROCESU ZARZĄDZANIA
Planowanie i
podejmowanie
decyzji
Kontrolowanie
Organizowanie
Przewodzenie i
motywowanie
DOBÓR PRACOWNIKÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykształcenie
Referencje z poprzedniej pracy
Uprawnienia i kwalifikacje
Staż pracy na podobnym stanowisku
Umiejętność pracy zespołowej
Umiejętność samodzielnego myślenia
Odpowiednia komunikacja
Znajomość języka obcego
ZASADY ORGANIZACJI PRACY
•
•
•
•
•
•
•
Zasada podziału pracy
Zasada koncentracji pracy
Powtarzalność czynności jednej osoby
Zasada harmonii pracy
Koordynacja pracy
Odpowiedni dobór ludzi
Zasada optymalnego wykorzystania
maszyn i urządzeń
ZASADY ORGANIZACJI PRACY
•
•
•
•
•
Zasada intensyfikacji pracy
Wyposażenie stanowisk pracy
Zasada kompleksowego działania
Zasada indywidualizacji
Przydział pracy według predyspozycji
pracowników
• Zasada równomiernego tempa
STYLE ZARZĄDZANIA FIRMĄ
• Styl autokrytyczny – kierownik
podejmuje decyzje bez konsultacji z
podwładnymi.
• Styl demokratyczny – kierownik
konsultuje decyzje z podwładnymi i daje
im większą samodzielność w działaniu.
• Styl liberalny – kierownik pozostawia
podwładnym swobodę w podejmowaniu
decyzji.
MOTYWOWANIE
PRACOWNIKÓW
• Przymus np. nakazy, zakazy itp.
• Zachęta np. podwyżka, premia, udzielenie
pochwał, awans
• Perswazja np. wywieranie wpływu za
pomocą racjonalnej argumentacji lub
oddziaływanie na emocje.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
• Przełożony i podwładny ustalają do
wspólne cele do realizacji.
• Cele powinny być konkretne, trudne a
pracownik musi w pełni się zaangażować.
• Ważne jest zaufanie i lojalność.
Download