Hotelarze w Wielkiej Brytanii

advertisement
Hotelarze w Wielkiej Brytanii
Uczniowie Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół nr 2 w dniach 04.09 –
02.10. 2016 r. odbyli praktykę w Anglii w miejscowości Portsmouth.
Wniosek dotyczący możliwości wyjazdu młodzieży na praktykę do
Wielkiej Brytanii, napisany przez nauczycieli ZS nr 2 w ramach projektu
Erasmus+, zajmującego się wspieraniem edukacji w zakresie mobilności osób
uczących się i pracowników, otrzymał pozytywną weryfikację i dofinansowanie
w wysokości 47 000 Euro.
Miesięczna praktyka w 4 obiektach hotelarskich na terenie Portsmouth
pozwoliła nabyć uczniom umiejętności pracy w obiektach świadczących usługi
hotelarskie.
Dzięki pracy w Anglii uczniowie mogli porównać poziom posiadanej
wiedzy z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicznych partnerów. Wyjazd
umożliwił im poznanie kraju i regionu, w którym odbywali praktykę, a także
pomógł przełamać bariery i schematy w kontaktach z inną kulturą. Nauczyciele
przedmiotów zawodowych są przekonani, że odbycie praktyki zagranicznej
zwiększa szanse na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.
Projekt objął kierunek hotelarski, gdyż cieszy się on bardzo dużym
zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Branża hotelarska jest w
naszym rejonie bardzo dobrze rozwinięta ze względu na bliskie położenie
dwóch dużych ośrodków turystycznych i sanatoryjnych.
Partnerem strategicznym powyższego przedsięwzięcia była firma
TRAINING VISION zajmująca się planowaniem oraz zarządzaniem
międzynarodowymi projektami dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych
pracowników oraz organizacji w ramach programów UE oraz programów
narodowych promujących doświadczenia związane z mobilnością i szkoleniem
za granicą.
Pobyt w Anglii był nie tylko cennym doświadczeniem związanym ze
zdobywaniem kwalifikacji zawodowych. Wycieczki i pogodne kontakty
towarzyskie uprzyjemniły wyjazd.
Uczniowie oraz opiekunowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ich
udział w hotelarskiej, zagranicznej praktyce zawodowej. Uczestnicy praktyk
otrzymali również zaświadczenia ECVET - informujące o dodatkowych
umiejętnościach zdobytych za granicą, co otwiera możliwości pracy w zawodzie
na terenie całej Europy oraz dokumenty EUROPASS MOBILITY - Paszporty
Europejskiej Mobilności wydane w dwóch językach. Z takim Portfolio Europa
chętnie przyjmie każdego hotelarza.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards