PYTANIA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU:

advertisement
PYTANIA DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU:
Anglia w Europie i w Świecie w Epoce Nowożytnej
1. Pozycja Henryka VIII wśród monarchów europejskich.
2. Polityka religijna Henryka VIII.
3. Polityka sukcesyjna Henryka VIII.
4. Dzieje kościoła w Anglii w czasach Tudorów.
5. Historia panowania Edwarda VI.
6. Historia panowania Marii Tudor.
7. Stosunki i polityka zagraniczna Anglii w XVI wieku.
8. Polityka zagraniczna Anglii w XVII wieku.
9. Reformy religijne Elżbiety I.
10. Panowanie Elżbiety I – kwestie polityczne.
11. Polityka morska/kolonialne Elżbiety I.
12. Stosunki w Europą kontynentalną za Elżbiety I.
13. Panowanie Jakuba VI w Szkocji i I w Anglii.
14. Unie angielsko-szkockie – podaj różnice i podobieństwa.
15. Polityka wobec Parlamentu pierwszych Stuartów.
16. Przyczyny wybuchu wojny domowej w Anglii w XVII wieku i jej przebieg.
17. Stosunki religijne w Anglii w latach 1640-1700.
18. Panowanie Karola II i Jakuba II w Anglii.
19. Rewolucja Chwalebna.
20. Polityka dynastyczna Karola II i Jakuba II.
21. Wilhelm i Maria na tronie angielskim.
22. Ustawy ‘konstytucyjne’ przełomu XVII i XVIII wieku.
23. Panowanie Anny na tronie angielskim.
24. Unia angielsko-hanowerska i jej skutki.
25. Parlamentaryzm angielski w XVIII wieku.
26. Przemiany społeczno gospodarcze i rewolucja przemysłowa w XVIII wieku.
27. Rozwój imperium kolonialnego Anglii w XVII wieku.
28. Reformacja w Europie i w Anglii w XVI wieku – różnice i podobieństwa.
29. System parlamentarny w Anglii i w Europie do połowy wieku XVII – różnice i
podobieństwa.
30. Angielska myśl polityczna w Europie w XVII wieku.
31. Myśl polityczna reformacji, i powstała na jej skutek – czy istniała?
32. Kolonializm portugalski i hiszpański a Anglia w XVI wieku.
33. Angielskie piractwo i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w XVI wieku.
34. Podaj różnice w modelach kolonizacji poszczególnych krajów.
35. Podaj różnice w zarządzaniu koloniami poszczególnych krajów.
36. Anglia wobec rywalizacji habsbursko – francuskiej w XVI wieku.
37. Anglia wobec wojny 30to-letniej.
38. Stosunki kolonizatorów do ludności tubylczej w poszczególnych koloniach.
39. Misje chrześcijańskie w epoce nowożytnej.
40. Wojny i konflikty z tubylcami w koloniach.
41. Rzutowanie konfliktów europejskich na kolonie w XVIII wieku.
42. Wojny angielsko-francusko-indiańskie w Ameryce.
43. Wojna o niepodległość amerykańskich kolonii Anglii.
44. Porównaj kolonializm hiszpański z angielskim.
45. Handel niewolnikami i niewolnictwo w epoce nowożytnej.
46. Merkantylizm i akty nawigacyjne.
47. Wojny osadników z Indianami w Ameryce Północnej.
48. Starcia Anglików z Francuzami w koloniach w epoce nowożytnej.
49. Rola kolonii w gospodarce europejskiej w epoce nowożytnej.
50. Metody zarządzania koloniami w poszczególnych karajach.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards