Zanim coś zrobisz, spytaj mamę – czym jest etyka wg

advertisement
Zanim coś zrobisz, spytaj mamę – czym jest etyka wg Instytutów
CIMA i CFA
15 września w Pałacu Sobańskich odbyło się pierwsze z serii spotkań NetworKings –
inicjatywy Instytutu CIMA, specjalizującego się w kształceniu specjalistów ds.
rachunkowości zarządczej, i Instytutu CFA, przyznającego międzynarodową kwalifikację
z zakresu zarządzania finansami i inwestycjami.
Etyka to problem podnoszony coraz częściej podczas spotkań zarządów wielkich firm. Potrzebę
wypracowania wartości, które podkreślałyby konieczność kierowania się moralnymi
wartościami, uznawanymi nie tylko na gruncie biznesowym, dostrzeżono szczególnie po
kryzysie ekonomicznym sprzed kilku lat. Nieetyczne i nieodpowiedzialne ruchy decydentów
finansowych doprowadziły do rozrastania bańki kredytowej, której pęknięcie spowodowało krach
na międzynarodowych rynkach. Po raz kolejny okazało się, że etyka może być odpowiedzią na
problemy natury biznesowej. W jaki sposób moralne wartości wpływają na funkcjonowanie firmy
opowiadali przedstawiciele Instytutu CFA, którzy wraz z Instytutem CIMA zainicjowali serię
spotkań NetworKings. W wydarzeniu udział wzięli dr Tony Tan oraz Christina Rulfs, która
omówiła studium przypadku związane z firmą Lubrizol i niejasnym postępowaniem najbliższego
współpracownika Warrena Buffetta.
Test na etykę
Według prelegentów spotkania, w razie wątpliwości, czy konkretne działanie jest etyczne,
wystarczy poddać je krótkiemu testowi. „The mother test” wymaga zadania sobie jednego
prostego pytania: Czy mama byłaby ze mnie dumna? Jeżeli odpowiedź brzmi: tak, nie
powinniśmy mieć moralnych wątpliwości co do naszego postępowania. Problemy zaczynają się,
jeżeli musimy się nad tym chwilę zastanowić. Okazuje się, że brak kontroli nad etycznym
postępowaniem pracowników może kosztować firmę o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać.
- Pracodawcy wciąż powinni pracować nad poprawieniem praktyk z zakresu etyki oraz
doszkalać w tym zakresie swoich pracowników, w trosce o reputację firm oraz efektywność
biznesu. Stąd zaangażowanie CIMA w inicjatywy typu NetworKings – komentuje Jakub
Bejnarowicz, Szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.
Potwierdza to dr Piotr Sieradzan, CFA – wiceprezes zarządu CFA Society Poland.
- Etyka w biznesie to zjawisko o podwójnej charakterystyce - jest bardzo proste, a zarazem
bardzo trudne do osiągnięcia. W naszych czasach bardzo trudno być etycznym w środowisku
rynku kapitałowego. Naszą misją jest propagowanie dobrych standardów z zakresu etyki, także
poprzez sesje networkingowe, podczas których czołowi praktycy mogą podzielić się swoim
doświadczeniem z osobami dopiero wchodzącymi w świat biznesu – mówi.
NetworKINGS to pierwsze z serii spotkań zorganizowanych przez Instytuty CIMA i CFA.
Instytut CIMA to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 227 000 członków i studentów ze
179 krajów. Celem Instytutu jest promowanie i wyznaczanie standardów w dziedzinie
rachunkowości zarządczej – dyscyplinie łączącej wiedzę ekonomiczną i biznesową, której
specjaliści mają realny wpływ na funkcjonowanie organizacji, w jakich pracują.
Instytut CFA jest jedną z największych organizacji zawodowych, która zrzesza profesjonalistów
związanych z dziedziną finansów. Instytut swoje działania skupia na rozwoju i promocji
najwyższych standardów branżowych, w tym etycznych i edukacyjnych. Na świecie CFA liczy
ponad 130.000 członków. Kwalifikacja CFA jest światowym standardem używanym dla
wymiernej oceny kompetencji zawodowych i norm etycznych osób zatrudnionym w sektorze
usług finansowych.
Download