Sprawdzenie znajomości języka angielskiego u zagranicznych

advertisement
Study in Poland
Warszawa 28-29.11.2007 r.
Dr Liliana Szczuka- Dorna
Dobra znajomość j. angielskiego
 umożliwi aktywne uczestnictwo w zajęciach
w czasie pobytu w Polsce (udział w
wykładach i ćwiczeniach a także pisanie
projektów lub pracy końcowej w
j. angielskim);
 pozwala na codzienny kontakt z
pracownikami dziekanatu oraz innych służb
administracyjnych;
 pomaga w życiu codziennym na terenie Polski
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
2
Placement test:

przed przyjazdem do Polski (online)

przed rozpoczęciem zajęć
(online lub w SJO)
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
3
Common European Framework of Reference for
Languages: learning, teaching, assessment,
CUP, 2001
Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie, CODN, Warszawa 2003
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
4
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
5

Studium Języków Obcych danej uczelni
 1.
wybrany zespół pracowników
 2. osoby wybrane na dany rok akademicki

Dział Współpracy z Zagranicą
 1.
współpraca z SJO w zakresie terminu testu
 2. learning agreement- dodatkowa informacja
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
8

Europejskie dokumenty

Doświadczenia uczelni polskich
i europejskich
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
9
Studium Języków Obcych
Politechnika Poznańska
Ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
Lilian[email protected]
Study in Poland
Warszawa 29.11.2007 r.
10
Download