Rynek pracy tymczasowej

advertisement
Rynek pracy tymczasowej
w województwie małopolskim
Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można
mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora
oraz rodzaju stanowiska na jakie jest zapotrzebowanie. To na co należy zwrócić
szczególną uwagę, to fakt że region z roku na rok zwiększa swój potencjał jeśli chodzi
o zainteresowanie inwestorów, co w perspektywie 2015 r. z pewnością będzie stanowić
kolejną szansę na dalsze dynamiczne zmiany w kontekście rynku pracy.
Raport
Głównego Urzędu
Statystycznego
10,3%
stopa bezrobocia
145 800
osób bez pracy
49 000
miejsc pracy
Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego
w województwie małopolskim za cały ostatni rok wyniosła 10,3 proc. - bez pracy
pozostawało 145,8 tys. osób. Zgodnie z wyliczeniami GUS w całym 2014 r. powstało
tam prawie 49 tys. miejsc pracy. Jest to wzrost w porównaniu do 2013 roku.
„Badanie
Pracodawców”
PARP
48 444
41 415
miejsc pracy
74 591
miejsc pracy
w 2012 r.
miejsc pracy
w 2011 r.
53 219
miejsc pracy
w 2010 r.
Według „Badania Pracodawców” zrealizowanego przez PARP powstało tam
41 415 miejsc pracy. Jest to jednak niewiele w zestawieniu z 2012 rokiem,
gdy utworzonych zostało 74 591 nowych stanowisk. Stanowi to jednak
potwierdzenie określonego trendu z lat 2011 i 2010, gdy utworzono odpowiednio
48 444 i 53 219 miejsc pracy.
- W kontekście rynku pracy tymczasowej w województwie małopolskim w 2014 r.
mieliśmy do czynienia z bardzo pozytywnymi wskaźnikami co do nastrojów
przedsiębiorców zainteresowanych zwiększaniem zatrudnienia – podkreśla Dominika
Trautman, Dyrektor Regionu w Adecco Poland. - Najwięcej osób jest przez nas
zatrudnianych w centrach usług wspólnych, motoryzacji i produkcji.
7 500 - 20 000 zł
Kierownik Produkcji
5 000 - 12 000 zł
Technolog
4 000 - 6 000 zł
Inżynier-Specjalista
3 000 - 4 500 zł
Księgowa
Specjalista ds.
Planowania Produkcji
3 000 - 4 000 zł
Kierowca
3 000 - 4 000 zł
Magazynier
3 000 - 4 000 zł
3 000 - 3 500 zł
Ślusarz-Mechanik
Accounting Assosciate
3 000 - 3 200 zł
2 800 - 3 500 zł
Merchandising
Spawacz
Hostessa
Asystentka
Administracyjna
Operator Produkcji
Magazynier
Pomocnik Wytopiacza
Elektromonter
2 500 - 3 500 zł
2 500 - 3 000 zł
2 500 -3 500 zł
2 000 - 3 000 zł
1 800 - 2 000 zł
1 800 - 3 000 zł
Operator Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
Pomocnik Magazynowy
ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ
(kwoty brutto) najczęściej
zatrudnianych pracowników
tymczasowych w Małopolsce
za 2014 r. (źródło Adecco Poland).
2 400 - 2 500 zł
1 800 - 2 000 zł
1 750 - 1 800 zł
Pracownik Produkcji Pakowacz
1 600 - 1 800 zł
Specjalista ds. Obsługi
Klienta z językami obcymi
3 500 - 4 500 zł
Przedstawiciel Handlowy
Opiekun Klienta
Operator produkcji
Pracownik produkcji
3 000 - 5 000 zł
1 750 - 2 000 zł
1 750 - 2 100 zł
1 750 - 2 000 zł
Według danych za 2014 r. na najwyższe wynagrodzenie w pracy tymczasowej
w województwie małopolskim może liczyć kierownik produkcji, który może zarobić między
7,5 a 20 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia pobierają także technologowie
(5-12 tys. brutto) oraz inżynierowie specjaliści (4-6 tys. brutto).
Najniższe wynagrodzenia otrzymuje pracownik produkcji w Niepołomicach (1 750-2 000 zł
brutto) i operator produkcji w Skawinie (1 740-2 100 zł brutto). W Krakowie najniższe
wynagrodzenie otrzymuje przedstawiciel handlowy, który może liczyć na 3-5 tys. złotych brutto.
od 1 750
do 2 000 zł
od 7 500
do 20 000 zł
kierownik produkcji
pracownik produkcji
w Niepołomicach
od 5 000
do 12 000 zł
technolog
od 1 740
do 2 100 zł
operator produkcji
w Skawinie
Małopolskie atrakcyjne dla inwestorów
Według raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw” małopolskie jest jednym
z najatrakcyjniejszych regionów pod kątem dostępności wykwalifikowanych pracowników
oraz konkurencyjności kosztów pracy. Firmy mogą szczególnie skorzystać na wysokiej
dostępności absolwentów uczelni oraz szkół średnich. W Krakowie nie ma także trudności
w pozyskaniu pracowników niewykwalifikowanych. Częściowo wynika to z doskonale
rozwiniętej infrastruktury społecznej. W Krakowie intensywnie działają lokalne instytucje
kultury, bogata jest też baza hotelowo-gastronomiczna.
- Mocną stroną małopolski jest także silnie rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy,
powiązany z uczelniami, między innymi Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią
Górniczo-Hutniczą. Inwestorzy mogą także rozwijać nowe miejsca pracy w ramach
funkcjonujących w Małopolsce Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z pewnością w 2015 r.
kolejnych miejsc pracy będzie przybywać. Związane jest to z coraz lepszą koniunkturą
gospodarczą oraz planowanym wzrostem nowych inwestycji współfinansowanych
przez Unię Europejską w Polsce w nowej perspektywie 2014-2020. – podkreśla Dominika
Trautman, Dyrektor Regionu w Adecco Poland. – Z naszych prognoz wynika, że rynek
pracy tymczasowej w 2015 r. w tym regionie nadal będzie podlegał rozwojowi.
Zakładamy, że wzrost ten r/r powinien oscylować między 5-10%.
Download