Bezrobocie spadnie do poziomu z przed kryzysu

advertisement
Praca tymczasowa pomoże polskim przedsiębiorcom
„Rynek pracy tymczasowej jest obecnie w fazie silnego wzrostu. Główną przyczyną jego rozwoju
jest coraz większa awersja polskich przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Duża
niepewność na rynku pracy wywołana jest głównie destabilizacją makroekonomiczną, co
przekłada się na większe ryzyko związane ze spadkiem produkcji. Obawa przed załamaniem
popytu na światowych rynkach skłania pracodawców do przyjmowania elastycznych form
zatrudniania pracowników. W perspektywie najbliższego roku przedsiębiorcy nie są pewni na jak
długo wystarczy im zamówień, dlatego starają się obecnie przygotować na możliwe nadejście
recesji. Dla agencji pracy tymczasowej oznacza to dużą liczbę nowych firm, które zgłaszają się o
pomoc w znajdowaniu elastycznych form zatrudnienia. W naszym przypadku, w ostatnich
miesiącach, odnotowujemy znaczący wzrost zainteresowania pracą tymczasową.
Patrząc w dalszej perspektywie spodziewamy się wzrostu zatrudnienia w outsourcingu HR.
Szczególne warunki stwarza wygaszanie funkcjonowania ustawy antykryzysowej, co od
przyszłego roku będzie uniemożliwiać pracodawcom zatrudnianie pracowników na umowy na
czas określony na dłużej niż przez dwa lata. Nowa sytuacja na rynku pracy, która będzie miała
miejsce po wygaśnięciu tej ustawy, w znacznym stopniu przełoży się na obecny stan sektora
pracy tymczasowej. Dotychczas Polska plasowała się w końcówce europejskiej, pod kątem
udziału zatrudnienia pracowników tymczasowych - stosunek pracowników zatrudnianych w
Polsce na zasadach tymczasowych do pozostałych pracowników wynosił zaledwie 0,4%. Przy
średniej europejskiej na poziomie 1,5% widać, że polski rynek pracy tymczasowej ma duże
perspektywy wzrostu.” – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service SA.
***
Grupa Kapitałowa Work Service S.A. świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w
poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji
związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań
opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Grupa Kapitałowa Work Service S.A. jest największą firmą
usługową na polskim rynku HR, prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i
przedstawicielstw oraz za granicą w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Work Service działa od 1999 roku,
a dzięki długoletniej współpracy z największymi pracodawcami w kraju i za granicą posiada pełną wiedzę na temat
rynku pracy i kompleksowych rozwiązań wspomagających zarządzanie. Już ponad 2000 firm wybrało Work Service na
swojego partnera w biznesie, doceniając doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście. Każdego roku dzięki
Work Service zatrudnienie znajduje blisko 150 tysięcy osób.
Więcej informacji:
Krzysztof Inglot,
Rzecznik Prasowy
tel. 508 040 345,
[email protected]
Download