Pobierz zaproszenie - Ergo-Work

advertisement
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Ergonomia szansą na nowe
miejsca pracy
Zaproszenie
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Zespół Projektu ERGO WORK
zapraszają do uczestnictwa w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.
Ergonomia szansą na nowe miejsca pracy
która odbędzie się
w dniu 16 września 2015 roku
w godzinach od 9:00 do 15:00
w budynku Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Ks. Jerzy Popiełuszki 9
Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
dr hab. Jarosław Stanisław Kardas
Profesor Nadzwyczajny
PROGRAM KONFERENCJI:
9.00 – 9.30: Rejestracja uczestników i kawa na powitanie .
9.30 – 10.00: Wystąpienia inaugurujące.
 Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, Prorektor ds. Nauki UPH w Siedlcach.
 Dr hab. Jarosław Kardas, Dziekan Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach.
 Nataša Rebernik, Kierownik Projektu ERGO WORK (OZARA d.o.o., Slowenia).
10.00 – 11.30: Wystąpienia prelegentów - część I
 Sylvain Leduc, Reinier Hoftijzer: Ergonomia w Europie: pierwszy przegląd sytuacji z trzech punktów widzenia.
 Michael Barrett: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych: perspektywa europejska.
 Miodrag Petrovič, Nataša Rebernik: Humanizacja pracy i wsparcie dla pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(perspektywa słoweńska).
 Marzena Wójcik-Augustyniak: Kształcenie oraz wsparcie dla przedsiębiorców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (perspektywa polska).
 Louise Moody, Janet Saunders : Zrozumieć ideę zwiększania dostępności miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i potrzeby europejskich
pracowników - czy ergonomia może coś zmienić?
11.30 – 12.00: Przerwa kawowa.
12.00– 13.30: Wystąpienia prelegentów - część II
 Nataša Rebernik: Ergonomia osób niepełnosprawnych w rzeczywistym środowisku pracy – wdrożenie projektów pilotażowych na Słowenii.
 Marzena Wójcik-Augustyniak, Marek Szajczyk, Mariusz Cielemęcki: Projekty pilotażowe ERGO WORK w Polsce.
 Sonia Staskowiak, Asel Kadyrbaeva: Rekomendacje dotyczące ergonomii miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych skierowane do polityków
i ustawodawców.
 Martyna Chudzicka, Tomasz Włodarczyk: Dostosowanie przychodni zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum MedycznoDiagnostycznym Sp. z o.o.
 Katarzyna Jach: Ocena sprawności funkcjonalnej osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Pomorskim Ośrodku Kompetencji.
•Konferencja organizowana jest w ramach Projektu ERGO WORK
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej
• Udział w Konferencji jest bezpłatny (decyduje kolejność zgłoszeń)
• Zapewniamy przerwę kawową i lunch
• Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji
do dnia 10 września 2015
pod numerem tel.: 25 643 1501
lub na adres mailowy: [email protected]
(Karta Zgłoszenia w załączniku)
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/agencies/use-translation.pdf
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards