Rozmowy kwalifikacyjne w ,,warunkach bojowych

advertisement
Rozmowy kwalifikacyjne w ,,warunkach bojowych”
Wszystkie wypowiedzi w tekście są autoryzowane i – jak cały tekst - pozostają do dyspozycji redakcji.
Hala magazynowa, odlewnia, restauracja, a nawet stacja diagnostyczna. Co łączy te
miejsca? W każdym z nich może odbyd się rozmowa kwalifikacyjna. Dla wielu
pracodawców rekrutacja w biurze, to zdecydowanie za mało. Rekrutacja przeprowadzana
w ,,warunkach bojowych” jest dla nich bardziej miarodajna, chod może byd znacznie
trudniejsza od zwykłej rozmowy kwalifikacyjnej – uważają specjaliści z agencji pracy
tymczasowej Work Express.
Wiele firm decyduje się rekrutowad pracowników poza swoim biurem. Zazwyczaj chcą w ten
sposób sprawdzid kandydatów w nietypowym dla sytuacji otoczeniu i poddad ich większej
presji. Pracodawcy przeprowadzają rekrutacje np. w głośnych halach fabrycznych lub
magazynach – miejscach, w których przyszły pracownik będzie pracował. Rzadziej zdarzają
się miejsca publiczne, jak kawiarnie czy restauracje.
- Zdarzyło mi się rekrutowad w biurze na stacji diagnostycznej – wspomina Aleksandra
Paszkiewicz, specjalistka ds. personalnych agencji pracy tymczasowej Work Express. Rekrutowano handlowca, który miał sprzedawad specjalistyczne urządzenia dla branży
motoryzacyjnej. Otoczenie nie było sprzyjające, ale klient życzył sobie zweryfikowad
kompetencje kandydatów „w warunkach bojowych”. Podobnie było w przypadku spotkao
rekrutacyjnych na terenie odlewni i nowoczesnej platformy logistycznej, które miały
sprawdzid czy kandydaci znają specyfikę miejsca, organizację pracy, procesy itp. – podaje
przykłady Aleksandra Paszkiewicz.
Często rozmowa z kandydatem do pracy w nietypowym miejscu, to druga szansa dla osób,
które wypadły kiepsko podczas standardowej rozmowy.
www.workexpress.pl
Work Express Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Rzecznik Prasowy: Artur Ragan
tel: 32 721 5615, gsm: 513 015 260
e-mail: [email protected]
NIP: 634-25-38-237
REGON: 278305758
KRS: 0000216937
- Miło było widzied, że człowiek, który delikatnie mówiąc, nie olśnił przy pierwszym
kontakcie, poczuł się od razu „jak u siebie” w nowym otoczeniu i pod koniec rozmowy
podawał konkretne pomysły, co w tym miejscu można zmienid, żeby usprawnid pracę –
przyznaje Aleksandra Paszkiewicz, specjalistka Work Express.
Warto jednak przypomnied, że taka sytuacja nie jest normą i wpływa na zachowanie
większości
kandydatów.
Do
tego
dochodzi
brak
warunków
poufności
procesu
rekrutacyjnego, więc takie spotkania mogą byd tylko jedną z części tego procesu. Agencja
pośrednictwa pracy nie będzie rekrutowała w kawiarni, poza nielicznymi wyjątkami. Można
tam przeprowadzid rozmowę, ewentualnie przedstawid kandydata przyszłemu pracodawcy.
Natomiast nie realizuje się tam testów, zadao ani innych badao predyspozycji czy
kompetencji, podczas których konieczne jest skupienie. Warunki w oczywisty sposób
mogłyby wypaczyd wyniki.
Dyskretny urok rekrutacji
Spotkania poza siedzibą firmy lub agencji rekrutacyjnej odbywają się także wtedy, gdy firmie
zależy na zachowaniu poufności całego procesu. ,,Dyskretne rekrutacje” mają miejsce, gdy
firma szuka następcy dla kogoś na kluczowym stanowisku i nie chce, żeby ta informacja się
rozniosła. Czasem na poufności zależy także osobie rekrutowanej, która np. pracuje u
konkurencji. Wtedy dla obu stron taka sytuacja jest bardziej komfortowa i nikt nie musi się
obawiad, że zostanie zauważony przez kogoś z branży. Szczególnie przez osobę, która lubi
opowiadad znajomym, kogo i gdzie ostatnio widziała, bo wtedy kłopot murowany. Zwykle
szczególną dyskrecję, trzeba zachowad podczas rekrutacji na „najdroższe fotele” w firmie:
dyrektorów finansowych, managerów sprzedaży, szefów działów marketingu itp.
- W branży HR krąży opowieśd o właścicielu pewnej firmy, który chcąc zastąpid lepszym
fachowcem dotychczasowego szefa pionu IT, kontaktował się z head hunterami wyłącznie
www.workexpress.pl
Work Express Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Rzecznik Prasowy: Artur Ragan
tel: 32 721 5615, gsm: 513 015 260
e-mail: [email protected]
NIP: 634-25-38-237
REGON: 278305758
KRS: 0000216937
Strona
domowego – opowiada Artur Ragan, rzecznik prasowy agencji pośrednictwa pracy Work
2
przez prywatną komórkę i z prywatnego adresu mailowego, przy pomocy komputera
Express. - Wiedział, że tamten ma dostęp do wszelkich dokumentów i aplikacji w całym
przedsiębiorstwie. Podobno, na wszelki wypadek, spotkania z kandydatami również umawiał
poza siedzibą firmy. Ponod nie pomagały nawet tłumaczenia, że manager IT, który
wykorzysta swoje uprawnienia służbowe do szkodzenia pracodawcy, jest na zawsze
„spalony” w branży, bo rekruterzy zawsze sprawdzają referencje tej klasy kandydatów –
uświadamia rzecznik Work Expressu.
Na kontrolowanym luzie i bez nerwowego drapania
Do rozmowy kwalifikacyjnej ,,w terenie” musimy podejśd wyjątkowo dobrze przygotowani
i skoncentrowani. Warto pamiętad, że profesjonalny rekruter, mimo nietypowych
okoliczności, chce po prostu znaleźd najlepszego kandydata i zwraca uwagę na to co zwykle –
zachowanie kandydata i jego odpowiedzi na pytania. Kolor ścian czy kształt naczynia
z którego pije kawę, nie ma większego znaczenia. Osoba rekrutowana powinna przede
wszystkim skupid się na dobrym zaprezentowaniu swojej osoby, bez względu na otoczenie.
Niestety kandydaci często nie potrafią się skupid i zebrad myśli w nietypowych dla rekrutacji
miejscach. Osoby bardziej wycofane, zazwyczaj blokują się jeszcze bardziej, bo raczej nie
przepadają za sytuacjami oficjalnymi w miejscach publicznych.
- Czasami wręcz smutek ogarnia na widok inteligentnego człowieka, którego stres
zablokował do tego stopnia, że w kawiarni zachowuje się jak na przesłuchaniu – przyznaje
Aleksandra Paszkiewicz. – Był także kandydat, który nerwowo się drapał i ludzie w
najbliższym otoczeniu trochę dziwnie spoglądali na niego i rekrutera. Są też tacy – najczęściej
handlowcy – którzy czują się jak ryba w wodzie poza biurem. Niekiedy aż za bardzo - sypią
dowcipami albo recenzują wystrój, zamiast skupid się na celu rozmowy – podkreśla
specjalistka ds. personalnych Work Express.
powiedział, że zaparkował w niedozwolonym miejscu i obawia się mandatu. Nie poradził
www.workexpress.pl
Work Express Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Rzecznik Prasowy: Artur Ragan
tel: 32 721 5615, gsm: 513 015 260
e-mail: [email protected]
NIP: 634-25-38-237
REGON: 278305758
KRS: 0000216937
Strona
rozmowę rekrutacyjną i dążył do jak najszybszego zakooczenia. Spytany o przyczynę
3
Pani Aleksandra wspomina także sytuację, gdy jeden z kandydatów wyraźnie przyspieszał
sobie z drobnym i typowym wyzwaniem w pracy handlowca, o którą się starał. Jeszcze inny
zapewniał, że pracuje intensywnie i nie robi przerw na papierosa, bo nie pali. Problem w
tym, że jego oddech wyraźnie temu zaprzeczał.
Aleksandra Paszkiewicz, specjalistka ds. personalnych w Work Express, podpowiada jak
zachowad się podczas rozmowy kwalifikacyjnej poza biurem:

Podwicz przed lustrem konkretne sformułowania. To pomaga, chod może wydawad
się śmieszne;

Sformułuj swoje oczekiwania wobec nowej pracy;

Staraj się nie okazywad napięcia. Jeżeli będzie widad, że stres Cię obezwładnia, nie
masz szans na niektóre stanowiska;

Dowiedz się jak najwięcej o firmie, do której aplikujesz;

Przemyśl odpowiedzi na trudne pytania, które często powtarzają się na rozmowach
kwalifikacyjnych;

Przedwicz opowiadanie o swoich doświadczeniach, które będą użyteczne w nowej
pracy;

Zbadaj wynagrodzenie na stanowisku, o które się starasz i negocjuj konkretne kwoty.
Kokieteryjne „a ile Paostwo proponujecie?”, z reguły bardzo irytuje, dlatego że może
świadczyd o słabym przygotowaniu do rozmowy;

Upewnij się, jak nazywa się rekruter, żeby nie popełnid gafy na samym początku;

Pomimo tego, że rozmowa odbywa się np. w lokalu, obowiązuje ubiór biznesowy –
dyskretna biżuteria i bez ekstrawagancji;

Pamiętaj o wyłączeniu telefonu i zachowuj się zgodnie z zasadami savoir vivre;

Zazwyczaj przychodzimy na zaproszenie, więc może się pojawid pytanie: co
zamawiamy? Wypada skorzystad, ale bez szaleostw i nigdy nie zamawiad alkoholu.
Strona
4
***
www.workexpress.pl
Work Express Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Rzecznik Prasowy: Artur Ragan
tel: 32 721 5615, gsm: 513 015 260
e-mail: [email protected]
NIP: 634-25-38-237
REGON: 278305758
KRS: 0000216937
Work Express to certyfikowana agencja doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, która działa na rynku od 2004 r. Firma oferuje usługi
z zakresu pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, pozostając jednym z liderów branży HR a od 2009 rozwija również ofertę
outsourcingową. Wśród jej klientów są między innymi: lider światowej branży automotive – grupa TRW, największe europejskie
przedsiębiorstwa budowlane jak grupa Leon Gross oraz ścisła czołówka działających w Polsce operatorów logistycznych.
Centrala firmy znajduje się w Katowicach, a oddziały w Częstochowie, Gliwicach, Grodzisku Mazowieckim, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i
Wrocławiu. Poza Polską prowadzi działalnośd także na terenie Francji, Niemiec i Belgii, delegując tam pracowników branż: logistycznej,
budowlanej i produkcyjnej. W najbliższym czasie rozpoczyna projekty w kolejnych krajach Unii. W 2010 roku spółka pozyskała inwestora w
postaci firmy Piening Personal-Service GMBH, potentata na niemieckim rynku pracy tymczasowej.
Spółka należy do Polskiego Forum HR a prezes zarządu agencji działa we władzach tej organizacji. Ponadto Firma jest członkiem PolskoNiemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce a także Belgijsko-Polsko-Luxemburskiej Izby
Handlowej. Zespół Work Express to ponad 170 fachowców, którzy zatrudnili już ponad 50 000 pracowników tymczasowych.
Firma została uhonorowana godłem EU Standard 2007 za stworzenie nowoczesnego systemu informatycznego HR Express Manager,
Strona
5
wspierającego proces rekrutacji oraz usługi pracy tymczasowej. W 2011 agencja zdobyła godło programu „Firma Przyjazna Klientowi”.
www.workexpress.pl
Work Express Sp. z o.o.
ul. Murckowska 14
40-265 Katowice
Rzecznik Prasowy: Artur Ragan
tel: 32 721 5615, gsm: 513 015 260
e-mail: [email protected]
NIP: 634-25-38-237
REGON: 278305758
KRS: 0000216937
Download