Zagadnienia na egzamin z WOS

advertisement
Zagadnienia na egzamin z wiedzy o społeczeństwie
1. Obywatelstwo polskie i unijne.
2. Społeczeństwo obywatelskie.
3. Rola wyborów we współczesnej demokracji.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze.
5. Bezpośrednie i pośrednie formy demokracji.
6. Konflikty społeczne i ich przyczyny.
7. Administracja rządowa i jej zadania (gminy, powiaty, województwa).
8. Prawo i jego funkcje.
9. Rodzaje norm społecznych.
10. Zasady prawa.
11. Podstawowe akty prawne.
12. Prawo cywilne, bierne, administracyjne.
13. Struktura władzy sądowniczej w Polsce.
14. Zadania Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
15. Organy ścigania – prokuratura, policja.
16. Nieletni wobec prawa.
17. Prawa człowieka (niezbywalne, przyrodzone, powszechne).
18. Trzy generacje praw człowieka.
19. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.
20. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
21. Prawa człowieka w Konstytucji RP.
22. Rzecznik Praw Obywatelskich i jego zadania.
23. Rzecznik Praw Dziecka i jego zadania.
24. Łamanie praw człowieka na świecie – nacjonalizm, rasizm,
antysemityzm, szowinizm, ksenofobia.
25. System edukacji w Polsce.
26. Zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły.
27. Europejski System Szkolnictwa Wyższego (deklaracja bolońska).
28. Edukacyjne programy unijne (Erasmus, Comenius).
29. Podróżowanie po Europie – strefa Schengen.
30. Charakterystyka zjawiska terroryzmu.
Download