Kwestionariusz Pracodawcy

advertisement
Kwestionariusz Pracodawcy
Nazwa Firmy:
Adres firmy:
NIP i REGON:
Osoba reprezentująca firmę:
E-mail:
Lokalizacja miejsca pracy (dokładny adres):
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail):
Na jakie stanowiska pracy potrzebujecie Państwo
pracowników?
Ile osób Państwo potrzebujecie?
Na czym polega praca, jej specyfika?
Jakie kwalifikacje, umiejętności powinien posiadać
pracownik (zawód, uprawnienia)?
Obsługę jakich maszyn, urządzeń czy programów
pracownik powinien znać?
Czy potrzebują Państwo tylko wykwalifikowanych
specjalistów, czy mogłyby to być też osoby chętne do
przyuczenia się do zawodu, bez doświadczenia?
Od kiedy potrzebni będą pracownicy?
Ile godzin pracy przewidujecie Państwo w ciągu dnia?
Czy praca oparta jest na systemie zmianowym?
Czy istnieje możliwość pracy po godzinach ?
Czy są wolne dni w tygodniu, jeśli tak to które ?
Na jak długo chcą Państwo zatrudnić pracowników?
Na podstawie jakiej umowy chcieliby Państwo
nawiązać współpracę z pracownikami/wykonawcami
(umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło)?
Czy zapewniają Państwo zakwaterowanie (Jakie
warunki? Jakie wyposażenie? Czy jest kuchnia? Czy
pokoje są wieloosobowe?) Czy istnieje możliwość
przesłania fotografii? Kto płaci za zakwaterowanie?
Czy zapewniają Państwo wyżywienie? Jeśli tak to ile
posiłków? Czy jest stołówka pracownicza?
Czy są ograniczenia wiekowe dla pracowników?
Czy zapewniacie Państwo odzież ochronną dla
pracowników?
Proszę podać stawkę za godzinę pracy
pracownika/wykonawcy (netto) jaką jesteście Państwo
w stanie zaproponować? / stawkę w akordzie, bądź
średniomiesięczne wynagrodzenie netto.
Jaką formą współpracy z naszą agencją byliby
Państwo zainteresowani? Rekrutacją jednorazową?
Wypełnienie i odesłanie formularza w dużym stopniu pozwoli na usprawnienie poszukiwań pracowników.
Z góry dziękujemy
Z poważaniem,
EAST WEST WORK POLSKA
EAST WEST WORK POLSKA Sp. z o.o.
ul. Lwowska 31/203b, 56-400 OLEŚNICA
NIP 8661735576, REGON 361081958
KRS 0000549406
Download